Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ pháp luật ngành Tư pháp

Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ pháp luật ngành Tư pháp

12/10/2021

TB của Mạng lưới các CSĐT Luật ở Việt Nam v/v tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong đào tạo luật ở Việt Nam”

TB của Mạng lưới các CSĐT Luật ở Việt Nam ngày 07/10/2021 về việc tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong đào tạo luật ở Việt Nam”

08/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

Chiều ngày 04/10, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật do TS.Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban Điều hành.

08/10/2021

Đại học Luật Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình & Phát triển Việt Nam

Đại học Luật Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác với Quỹ Hoà Bình & Phát triển Việt Nam

08/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

06/10/2021

Chúc mừng sinh nhật trực tuyến viên chức, người lao động tháng 10

Chúc mừng sinh nhật trực tuyến viên chức, người lao động tháng 10

06/10/2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội gửi tâm thư qua Sổ tay sinh viên Khoá 46

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội gửi tâm thư qua Sổ tay sinh viên Khoá 46

06/10/2021

Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

05/10/2021

Thông báo V/v một số cải tiến trên Cổng Thông tin điện tử của Trường

Thông báo V/v một số cải tiến trên Cổng Thông tin điện tử của Trường

05/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội rà soát, sửa đổi các chương trình đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Luật Hà Nội rà soát, sửa đổi các chương trình đào tạo trình độ đại học

05/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật

05/10/2021

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển tiếp nhận vào công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển tiếp nhận vào công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ

04/10/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

02/10/2021

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật ở trình độ đại học và thạc sĩ

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật ở trình độ đại học và thạc sĩ

02/10/2021

Phiên họp thứ X - Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

01/10/2021

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hiệp định RCEP – Nội dung và triển vọng”

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hiệp định RCEP – Nội dung và triển vọng”

01/10/2021

Dự thảo Quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Dự thảo Quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

29/09/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona

28/09/2021

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án cơ sở 2 của Trường tại Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án cơ sở 2 của Trường tại Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

24/09/2021