Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2019: TẬP HUẤN: “THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ VIẾT BÀI CÔNG BỐ QUỐC TẾ”

Đăng vào 15/05/2019

Là hoạt động khởi đầu của “Tuần lễ nghiên cứu khoa học 2019”, sáng ngày 13/5/2019, ngay sau Lễ khai mạc, tại Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế”.

 

 

Tham dự và chia sẻ tại chương trình tập huấn có: TS. Bùi Hải Thiêm, Viện Nghiên cứu lập pháp; TS. Trần Thị Quang Hồng, Viện Khoa học Pháp lý cùng đông đảo giảng viên trẻ, chuyên viên trẻ của các đơn vị chuyên môn và các đơn vị khác thuộc Trường.

 

 

TS. Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì chương trình tập huấn.

 

 

Giới thiệu về Chương trình tập huấn, TS. Trần Vũ Hải, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí cho biết: Với mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên về các kinh nghiệm thực hiện đề tài và các yêu cầu của công bố quốc tế (CBQT); nâng cao năng lực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học (đặc biệt là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và các bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS) của Trường Đại học Luật Hà Nội và đội ngũ cán bộ, giảng viên,  chương trình tập huấn tập trung vào một số nội dung sau: Những kỹ năng cần thiết để công bố quốc tế thành công trong lĩnh vực luật học: Khái quát lộ trình để một bài báo được chấp nhận đăng; lựa chọn tạp chí khoa học để gửi bài; cách chỉnh sửa bài viết hiệu quả; cách trả lời tạp chí và giải trình; một số cách thức để bài viết có khả năng được chấp nhận cao hơn…; Những kỹ năng quan trọng mà người nghiên cứu cần có để công bố quốc tế: Kỹ năng lựa chọn đề tài; kỹ năng thiết kế bài viết; kỹ năng triển khai và hoàn thiện bài viết; những lỗi nên tránh của tác giả Việt Nam trong công bố quốc tế…; Những kỹ năng cần thiết để triển khai Đề tài khoa học cấp Bộ : Kỹ năng lựa chọn đề tài, viết đề xuất, lựa chọn đội ngũ nghiên cứu, quy trình thực hiện, quản lý tiến độ, kỹ năng viết tổng thuật, thanh toán, quyết toán kinh phí…;

 

 

Tại chương trình tập huấn, các diễn giả đã trình bày các chuyên đề cũng như chia sẻ kinh nghiệm xung quanh những vấn đề nêu trên. Nhiều ý kiến, trao đổi của các giảng viên trẻ về các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như viết bài công bố quốc tế đã được nêu tại chương trình tập huấn và nhận được những chia sẻ rất thiết thực của các diễn giả cũng như đại biểu tham dự./.

Hồng Thu