BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Đăng vào 24/06/2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2020 -2025

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội do Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bầu ra gồm có 15 đồng chí; Ban thường vụ Đảng ủy do Đảng ủy bầu ra gồm có 05 đồng chí gồm đồng chí Bí thư Đảng ủy, 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2020 -2025

 

TT

Họ tên

 Chức danh, chức vụ

 

1

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng uỷ,

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Ông Đoàn Trung Kiên

Phó Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng

3

Ông Tô Văn Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

4

Ông Lê Đình Nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật quốc tế

6

Bà Vũ Thị Lan Anh  

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng         

7

Ông Nguyễn Quang Tuyến,

Đảng ủy viên,

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Trưởng khoa Khoa Pháp luật kinh tế

8

Ông Nguyễn Bá Bình

Đảng ủy viên,

Trưởng khoa Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

9

Ông Nguyễn Triều Dương

Đảng ủy viên, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường,

Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học

10

Ông Trần Ngọc Định

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

11

Ông Vũ Phương Đông

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên

12

Ông Bùi Đăng Hiếu

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

13

Ông Nguyễn Văn Quang

Đảng ủy viên,

Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế

14

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Đảng ủy viên,

Viện trưởng Viện Luật so sánh

15

Ông Trần Anh Tuấn

Đảng ủy viên,

Trưởng khoa Khoa Pháp luật dân sự