BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Đăng vào 01/10/2020 00:00:00

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

NHIỆM KỲ 2020 -2025

TT

Họ tên

Chức danh, chức vụ

1

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường

2

Ông Đoàn Trung Kiên

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

Ông Tô Văn Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước

4

Ông Lê Đình Nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật quốc tế

6

Bà Vũ Thị Lan Anh  

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng         

7

Ông Nguyễn Bá Bình

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

8

Ông Nguyễn Triều Dương         

Đảng ủy viên, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường; Phó Trưởng phòng Phòng ĐTĐH

9

Ông Trần Ngọc Định

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

10

Ông Vũ Phương Đông

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên

11

Ông Bùi Đăng Hiếu

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí

12

Ông Nguyễn Văn Quang

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế

13

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Luật so sánh

14

Ông Trần Anh Tuấn

Đảng ủy viên, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Pháp luật dân sự

15

Nguyễn Quang Tuyến

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa Pháp luật kinh tế