Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

Đăng vào 07/02/2023

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

Xem chi tiết tại đây