Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Đăng vào 29/08/2020 00:00:00

                                            

TT

Họ tên

Chức danh, chức vụ

1

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng uỷ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Bà Vũ Thị Lan Anh  

Phó Hiệu trưởng         

3

Ông Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp

4

Ông Nguyễn Triều Dương         

Chủ tịch BCH Công đoàn Trường; Phó Trưởng phòng Phòng ĐTĐH

5

Ông Trần Ngọc Định

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ; Thư ký Hội đồng Trường

6

Ông Ngọ Duy Hiểu

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, PCT Tổng Liên đoàn Lao động VN, cựu sinh viên

7

Ông Tô Văn Hòa

Trưởng Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước

8

Ông Nguyễn Quốc Hoàn

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp

9

Ông Đoàn Trung Kiên         

Hiệu trưởng

10

Ông Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

11

Ông Nguyễn Văn Quang

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

12

Ông Trịnh Văn Quyết

Luật sư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cựu sinh viên

13

Ông Nguyễn Quang Thái

Uỷ viên BCS Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự BTP

14

Ông Phan Anh Tuấn         

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp

15

Ông Nguyễn Sơn Tùng 

Bí thư Đoàn Trường; giảng viên Khoa Pháp luật dân sự; nghiên cứu sinh tại Trường

16

Ông Nguyễn Quang Tuyến

Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế