Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Đăng vào 24/06/2021

Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được Bộ Tư pháp công nhận theo Quyết định số 1737/QĐ-BTP ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường là người học; Đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của Trường; Đại diện của Bộ Tư pháp, đại diện của cộng đồng xã hội là các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến hoạt động của Trường.

Hội đồng trường thực hiện chức năng của tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tính đến tháng 3 năm 2023, Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội có 15 thành viên.

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ tên

 

1

Ông Chu Mạnh Hùng

Bí thư Đảng uỷ

Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Ông Nguyễn Quang Tuyến

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế      

3

Ông Đoàn Trung Kiên  

Hiệu trưởng

Thành viên Thường trực Hội đồng trường

4

Ông Nguyễn Triều Dương

Chủ tịch BCH Công đoàn Trường

Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học

Thành viên Thường trực Hội đồng trường

 

5

Ông Nguyễn Sơn Tùng         

Bí thư Đoàn Trường

Nghiên cứu sinh tại Trường

6

Bà Phan Thị Hồng Hà

Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp,

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp

 

7

Ông Nguyễn Quang Thái

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp

8

Ông Nguyễn Quốc Hoàn

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp

9

Ông Phan Anh Tuấn

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

Bộ Tư pháp

10

Ông Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

Bộ Tư Pháp

11

Ông Ngọ Duy Hiểu       

Đại biểu Quốc hội khóa XIV,

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cựu sinh viên Trường

12

Bà Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

13

Ông Tô Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

14

Ông Nguyễn Văn Quang         

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

15

Ông Trần Ngọc Định

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Thường trực - Thư ký Hội đồng Trường