Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ

Đăng vào 31/01/2023

Dự án về phát triển chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu do Ủy ban châu Âu (European Comission - EC) thông qua “Cơ quan điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: EACEA) tài trợ, Đại học Huế là cơ quan điều phối, quản lý Dự án và  Trường Đại học Luật Hà Nội là một đối tác thụ hưởng Dự án đã được triển khai thực hiện từ  năm 2021. Mục tiêu Dự án nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ giảng dạy của các đơn vị đối tác tham gia Dự án trong lĩnh vực chuyên môn về chính sách và pháp luật  chống biến đổi khí hậu; bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên hành chính của các đơn vị đối tác tham gia Dự án thông qua các chương trình tập huấn nghề nghiệp và thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn giữa Cộng đồng Châu Âu, đơn vị điều phối dự án, các đối tác thụ hưởng Dự án, những chuyên gia về biến đổi khí hậu, những người hoạch định chính sách và phát luật về biến đổi khí hậu. Là đơn vị thụ hưởng của Dự án, Trường Đại học Luật Hà Nội có nhiệm vụ chính là xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu để đưa vào chương trình giảng dạy sau đại học tại Trường.

Hoạt động trao đổi về xây dựng chương trình đào tạo,  tập huấn về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu, phương pháp giảng dạy, học tập từ xa là một nội dung trong khuôn khổ Dự án diễn ra từ ngày 30/1 đến 5/2 năm 2023 tại Đại học Marwadi, Rajkot, Ấn Độ. Hoạt động này tập trung vào triển khai các cuộc trao đổi về xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật về chống biến đổi khí hậu, thiết kế, chuẩn bị và thực hiện các khóa học ICT và OER (nguồn học liệu mở) cho đội ngũ chuyên gia các nước đối tác nhằm đáp ứng xu hướng giáo dục mới, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin.

Tham gia chuyến công tác hợp tác quốc tế đầu tiên trong năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội là 03 thành viên: TS Hoàng Ly Anh – Quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí; PGS, TS Vũ Thị Duyên Thủy – Phó Trưởng bộ môn Luật Môi trường; và PGS, TS.  Bùi Đăng Hiếu – Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí.  Đây là các thành viên của Dự án này tại Trường Đại học Luật Hà Nội đồng thời là  các chuyên gia có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn về chính sách, pháp luật chống biến đổi khí hậu, xây dựng, kiểm định chương trình đào tạo, bảo đảm thực hiện hiệu quả các hoạt động của Dự án, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu của nhà tài trợ.

Hoạt động này cũng nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế giữa Cộng đồng châu Âu,  các cơ sở giáo dục đại học ở châu Âu,  châu Á, từ đó đẩy mạnh công tác trao đổi, giao tiếp giữa các đối tác tham gia dự án nhằm nâng cao nhận thức thông qua việc trao đổi kiến thức chuyên môn.

Trong 01 tuần làm việc tại Đại học Mawardi, Rajkot, Ấn Độ những người tham gia sẽ có các buổi tọa đàm, trao đổi, thảo luận, học tập, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động thực địa liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật chống biến đổi khí hậu. Kết quả của chuyến công tác này sẽ là một nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành đặc biệt này trong các cơ sở đào tạo luật là thành viên của Dự án, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững trong đó có nội dung về chống biến đối khí hậu mà Việt Nam cùng với các quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc đang theo đuổi.

Hoàng Trang Ly

Phòng Hợp tác quốc tế