Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Đăng vào 07/03/2023

Sáng 07/3/2023, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Điểm cầu tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Bộ Tư pháp, các Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ. Chủ trì tại điểm cầu tại Bộ Tư pháp là đ/c Lê Thành Long - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đ/c Đặng Hoành Oanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đ/c Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đ/c Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương; Đ/c Đỗ Xuân Lân - Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể.

Điểm cầu Trường Đại học Luật Hà Nội do đồng chí Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cùng sự tham dự của Ủy viên BCH Đảng bộ, , lãnh đạo các Ban của Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện cấp ủy các chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Cảnh Lan - Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương đã thông tin các nội dung cơ bản và các điểm mới của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu Bộ, Ngành Tư pháp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới.

Điểm cầu Trường Đại học Luật Hà Nội do đồng chí Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì