Hội đồng trường họp Phiên họp thứ lần thứ XIX

Đăng vào 07/03/2023

Chiều 07/3, Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Phiên họp thứ XIX thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ XIX của Hội đồng Trường

Đ/c Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường thông tin một số kết quả tại phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã nghe báo cáo của Ban Giám hiệu về các kết quả công tác chủ yếu của Trường từ đầu năm 2023; việc xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng Trường trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg; kết quả sơ bộ triển khai đánh giá, kiểm định 04 Chương trình đào tạo đại học của Trường và tiếp tục triển khai đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kỳ III; dự kiến Kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát, làm việc của Hội đồng trường tại một số cơ sở giáo dục đại học phía Nam trong tháng 3 năm 2023 và một số nội dung công tác cán bộ.

 

Đ/c Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả sơ bộ triển khai Đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo đại học của Trường

Đ/c Trần Ngọc Định - Trưởng phòngTổ chức cán bộ Thư ký Hội đồng Trường báo cáo về Kế hoạch, tình hình tổ chức đoàn khảo sát một số cơ sở giáo dục đại học ở TP. Hồ Chí Minh

Kết luận và thông qua Nghị quyết phiên họp, đồng chí Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường ghi nhận Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023; kết quả sơ bộ triển khai công tác đánh giá, kiểm định 04 Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường. Đề nghị đồng chí Hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Trường đã được Hội đồng trường phê duyệt; đồng ý với nội dung kế hoạch tổ chức Chương trình làm việc, khảo sát của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội tại một số cơ sở giáo dục đại học phía Nam từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023. Đề nghị Thường trực Hội đồng trường và đồng chí Hiệu trưởng phối hợp tổ chức thành công, có hiệu quả Chương trình; tổng hợp kết quả làm việc, khảo sát để nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý Nhà trường; báo cáo Hội đồng trường tại phiên họp tiếp theo. Hội đồng trường thống nhất cũng thống nhất chủ trương về công tác cán bộ theo quy định và thẩm quyền.

Các thành viên Hội đồng Trường chúc mừng các thành viên nữ trong Hội đồng Trường nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3