Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu

Đăng vào 10/03/2023

Ngày 10/3/2023, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu. Tham gia có lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường cùng toàn thể viên chức của Phân hiệu.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì cuộc họp

Thay mặt lãnh đạo Phân hiệu TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc trình bày Dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu. Theo đó, ngoài ra một số hoạt động đã được đưa vào kế hoạch công tác từ đầu năm 2023, dự thảo kế hoạch này có 08 hoạt động chuyên môn và 09 hoạt động phong trào với mục đích là nhằm tạo điểm nhấn nổi bật hướng tới kỷ niệm 05 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (12/02/2019 - 12/02/2024); phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm, thi đua dạy tốt, học tốt nhằm đưa Phân hiệu tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới; tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung, Phân hiệu nói riêng; tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh thành tích của các tập thể, cá nhân tại Phân hiệu và của Trường qua chặng đường 05 năm xây dựng và phát triển; củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ, phối hợp công tác của Phân hiệu với các đơn vị thuộc Trường và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn thể viên chức và người lao động của Phân hiệu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị thuộc Trường, Lãnh đạo Phân hiệu và một số viên chức đã phát biểu đóng góp ý kiến nhằm nhấn mạnh và làm rõ hơn các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động phong trào của dự thảo kế hoạch, đặc biệt là các hoạt động cần phải tập trung vào các trụ cột như: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý; bên cạnh đó cần phải tập trung vào các hoạt động lớn có tính lan toả cao và thu hút đông đảo viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tham gia.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương tập thể Phân hiệu xây dựng dự thảo kế hoạch kịp thời, chi tiết đồng thời yêu cầu Lãnh đạo Phân hiệu tiếp thu các ý kiến đã góp ý; bên cạnh đó cần tập trung vào các hoạt động chính như xây dựng kỷ yếu, video, tổ chức hội thảo khoa học; kết nối sinh viên của Phân hiệu với sinh viên trụ sở chính và một số hoạt động phong trào có tính lan toả lớn….; TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường cũng yêu cầu Lãnh đạo Phân hiệu xây dựng kế hoạch phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của Phân hiệu; đảm bảo tính thiết thực, toàn diện trên các mặt công tác của Phân hiệu và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động đông đảo của đội ngũ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tại Phân hiệu tham gia.

Cùng ngày TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, các hạng mục công trình trong khuôn viên Phân hiệu. Qua kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Phân hiệu nhanh chóng trình Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch, cải tạo lại hệ thống cây xanh; sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp và một số công việc trong dự toán được Hiệu trưởng ký phê duyệt từ đầu năm 2023 để hướng đến kỷ niêm 05 năm, Phân hiệu có cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.