Thông báo về học bổng UNILEAD 2024 do Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ

Đăng vào 21/08/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về học bổng UNILEAD 2024 do Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ dành cho các nhà quản lý trẻ của các trường đại học nhằm nâng cao năng lực giải quyết các thách thức trong những lĩnh vực như Quản lý dự án, Quản lý chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, Quản lý nhân sự.

Ứng viên nộp hồ sơ tại: http://go-dl.uni-oldenburg.de/unilead/

Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 10 năm 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây