Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai công tác năm học 2023 - 2024

Đăng vào 30/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 3533/KH-ĐHLHN ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, sáng 30/8, Nhà Trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai công tác năm học 2023-2024. Đây là hoạt động thường niên với mục đích đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Nhà trường cùng viên chức, người lao động lưu giữ kỉ niệm tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự; đ/c Nguyễn Đỗ Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có sự tham dự của TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường; PGS.TS Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

Tham dự Hội nghị còn có các thầy, cô là nguyên Lãnh đạo Trường: GS. TS Nguyễn Ngọc Hòa - Nguyên Phó Hiệu trưởng; PGS. TS Trương Quang Vinh - Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách; TS. Trần Quang Huy - Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh Thời điểm tháng 8 là thời điểm quan trọng để tất cả chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá, tình hình sau gần 1 năm thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của năm học 2022-2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới; những nhiệm vụ mà Nhà trường phải tập trung hoàn thành đến hết năm hành chính 2023, cũng như theo năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là cơ hội để trao đổi, lắng nghe các ý kiến phát biểu, góp ý để toàn trường đoàn kết, tập trung thực hiện các mục tiêu lớn của Trường. PGS.TS Vũ Thị Lan Anh đề nghị các đồng chí thuộc thành phần tham dự đầy đủ, toàn bộ thời gian và nội dung của Hội nghị; các ý kiến phát biểu cần tập trung đúng vào trọng tâm của Hội nghị.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Năm học 2022-2023, là thời điểm đánh dấu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm thứ 10 ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây cũng là năm Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” theo Quyết định 1156/QĐ-TTG ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm học 2022-2023, Trường Đại học Luật Hà Nội đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Trường.

Trong năm học, mặc dù còn nhiều khó khăn, Trường Đại học Luật Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ giảng viên tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu. Từng bước điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung, cải thiện. Công tác khảo thí được triển khai thực hiện theo hướng đảm bảo khách quan, trung thực. Công tác kiểm định được chú trọng. Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới, mạng lưới truyền thông được thiết lập để kịp thời cung cấp thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và thực hiện chuyển đổi số trong Trường.

TS Trần Kim Liễu - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Báo cáo tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023 - 2024

Kết thúc phần trình bày về Báo cáo tổng kết công tác năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2023 - 2024, Hội nghị sẽ được lắng nghe tham luận phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước theo yêu cầu chung; Tham luận kết quả công tác đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh và chất lượng đào tạo các hệ và bậc đào tạo năm 2022-2023; Tham luận kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường năm 2022 - 2023 và giải pháp cho năm 2023-2024; Tham luận một số định hướng sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ ...

Đ/c Trần Ngọc Định - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trình bày Tham luận phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước theo yêu cầu chung

Đ/c Nguyễn Triều Dương - Trưởng Phòng Đào tạo đại học trình bày tham luận kết quả công tác đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh và chất lượng đào tạo các hệ và bậc đào tạo năm 2022-2023

Đ/c Hoàng Ly Anh - Q. Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ trình bày Tham luận kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường năm 2022 - 2023 và giải pháp cho năm 2023-2024

Đ/c Bùi Đăng Hiếu - Trưởng phòng ĐBCLĐT&KT trình bày Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí của Trường năm học 2022-2023 và phương hướng cho năm học 2023-2024; xây dựng chương trình cao học luật và sửa đổi chương trình cao học

Đ/c Phạm Thị Hà - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trình bày Tham luận một số định hướng sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch và toàn thể viên chức người lao động cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng khảo thí,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường cảm ơn toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động, người học đã nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả tốt đẹp trong một năm vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Hội nghị còn chỉ ra tồn tại, hạn chế của Nhà trường, trên cơ sở đó đề ra phương hướng cho năm học tới. Thay mặt lãnh đạo Trường, TS Chu Mạnh Hùng đưa ra 1 số kiến nghị cho Hội nghị cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác chính trị tư tưởng: đề nghị mỗi đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức rõ về chức trách của mình để định hình được cách ứng xử từ đó đảm đương trọn vẹn vai trò của người truyền cảm hứng cho người học.

Thứ hai, về kỉ luật kỉ cương trong làm việc: cần đẩy mạnh, siết chặt hơn về giờ giấc, thái độ trách nhiệm với công việc, cách ứng xử vs đồng nghiệp, người học cũng như đấu tranh vs hiện tượng tiêu cực, các vấn đề tệ nạn.

Thứ ba, về công tác chuyên môn:

- Công tác tô chức cán bộ: Chuẩn bị công tác tổ chức bộ máy trong cơ sở 2; Tiếp tục kiện toàn, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý ở các đơn vị trong đó điều chuyển một số lãnh đạo đơn vị theo quy định của pháp luật hoặc đã đảm nhiệm hai nhiệm kì trở lên; Tạo nguồn, gây dựng nguồn nhân lực để dảm bảo số lượng theo chiến lược phát triển trường, các kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh các chính sách đặc thù dành cho lực lượng cán bộ giảng viên trẻ để khơi dậy thế mạnh, phát huy nội lực.

- Công tác đào tạo: Tăng dần quy mô song hành duy trì đảm bảo chất lượng đào tạo; đề nghị Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo đại học để xây dựng kế hoạch và chương trình giảng dạy cho tuần giáo dục công dân cho sinh viên khóa mới cũng như sinh viên đang học tập tại trường.

- Công tác kiểm định: Cần ban hành và triển khai sớm Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Phòng Khoa học công nghệ tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường để ban hành Kế hoạch nghiên cứu trung hạn và dài hạn.

- Công tác đối ngoại: Đánh giá lại các thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài.

- Tự chủ đại học: Tập trung vào 3 yếu tố: Cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, môi trường làm việc.

- Phân hiệu và cơ sở 2: Cùng nhau tháo gỡ khó khăn để từ đó chăm lo người học ở Phân hiệu đồng thời chủ động tạo nguồn đội ngũ nhân lực cho Phân hiệu và nhanh chóng thành lập chi bộ sinh viên trong Phân hiệu.

TS Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết nhiệm vụ mà Trưởng ta phải thực hiện trong năm học 2023-2024 là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao; triển khai Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023: Quyết định 1156 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trưởng trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật tiếp tục triển khai Nghị quyết 54 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về xây dựng Trường ta thành trưởng trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Nghị quyết của Hội đồng trưởng về chiến lược phát triển trường đến năm 2030.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS Đoàn Trung Kiên lưu ý một số nhiệm vụ trong tâm của năm học này và những năm tiếp:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế nội bộ; xác định đây là khẩu đột phá, then chốt, là việc ưu tiên trước hết. Trong đó triển khai rà soát các quy định liên quan đến đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo là nhiệm vụ cấp thiết; tiếp đến là các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức hộ máy, phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trong trường.

2. Đẩy mạnh việc phát triển đội ngũ viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên là yếu tố mang tính quyết định; tiếp tục đổi mới công tác quản trị nhà trường theo hưởng chuyên nghiệp, hiện tại, tỉnh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

3. Tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất tại trụ sở chính, tại Phân hiệu; tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án cơ sở 2 đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực công tác của trưởng; tăng cường các điều kiện đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT, xây dựng kho học liệu số như bài giảng điện tử, giáo trình.

4. Phân bố, bố trí nhiều nguồn lực hơn cho công tác nghiên cứu khoa học và khuyến khích công bố các quốc tế với vai và nòng cốt trọng yếu của các nhóm nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành trong trưởng,

5. Tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển theo chiến lược phát triển trưởng đã đề ra.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; kịp thời khắc phục và không để xảy ra các sai phạm, thiếu sót, hạn chế như các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra.

7. Tăng cường tự chủ trong giáo dục, tăng cường dân chủ trọng môi trường học đường, tăng cường yếu tố phẩm chất đạo đức, văn hóa trong môi trường học đường.

8. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về trường.

 9. Tiếp tục chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả, linh hoạt với tinh hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19.

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, TS Đoàn Trung Kiên đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên; của Đảng ủy, Hội đồng trưởng cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả các cơ quan đơn vị, các đối tác liên kết. Đồng thời, Hiệu trưởng mong muốn và tha thiết đề nghị các Thầy Cô giáo và toàn thể viên chức, người lao động của Trưởng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng khác phục và vượt qua mọi khó khăn, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo để xây dựng và phát triển Trường ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu sâu sắc ngôi trường của chúng ta cùng với đà thắng lợi của năm học vừa qua, TS Đoàn Trung Kiên tin rằng trong năm học mới Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm học 2023- 2024 với quyết tâm mới: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua đạt nhiều thành tích thiết thực hưởng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Trường".

TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội nghị