Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025)

Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025)

23/12/2022

Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/121989 -22/12/2022) và Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Trường năm 2022

Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/121989 -22/12/2022) và Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Trường năm 2022.

22/12/2022

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

21/12/2022

Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

21/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

20/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Tư pháp năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Tư pháp năm 2022

19/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật - Consultation workshop comments on the draft teaching material subjects gender, gender equality, and law

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật - Consultation workshop comments on the draft teaching material subjects gender, gender equality, and law

16/12/2022

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

16/12/2022

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết quả (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học”.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết quả (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học”.

14/12/2022

Bình chọn sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

Bình chọn sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

14/12/2022

Cơ hội hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Columbia - đại học thuộc nhóm Ivy League hàng đầu của Hoa Kỳ

Cơ hội hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Columbia - đại học thuộc nhóm Ivy League hàng đầu của Hoa Kỳ

13/12/2022

Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ

09/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng các hình thức hợp tác với Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng các hình thức hợp tác với Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ

06/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Malaysia

Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Malaysia

05/12/2022

Nhìn lại các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Nhìn lại các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội

02/12/2022

Công văn V/v thông báo nhu cầu bổ nhiệm Phó giáo sư đối với TS. Phan Thị Lan Hương năm 2022

Công văn V/v thông báo nhu cầu bổ nhiệm Phó giáo sư đối với TS. Phan Thị Lan Hương năm 2022

02/12/2022

Kế hoạch V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023

Kế hoạch V/v triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023

01/12/2022

Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo “Chuyển đổi số ở trường Đại học hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

30/11/2022

Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Hội thảo khoa học quốc tế: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật theo định hướng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

30/11/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật – Trường Đại học Lund Thụy Điển

Trường Đại học Luật Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật – Trường Đại học Lund Thụy Điển

28/11/2022