Hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"

Hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"

19/05/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam

18/05/2021

KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

18/05/2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRONG 5 NĂM (2017 - 2021)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRONG 5 NĂM (2017 - 2021)

17/05/2021

Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19

Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19

11/05/2021

Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật

01/05/2021

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

01/05/2021

BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN

BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI ĐẠI HỌC NAGOYA, NHẬT BẢN

28/04/2021

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật bầu cử tại Hải Phòng

23/04/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi “Sinh viên với môi trường – SE” lần thứ nhất

Trường Đại học Luật Hà Nội: Chung kết “Sinh viên với môi trường – SE” năm 2021

23/04/2021

Hội thảo "Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội"

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nghiên cứu và giảng dạy

20/04/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên

Trường Đại học Luật Hà Nội: Phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên

19/04/2021

Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ

Trường Đại học Luật Hà nội tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ

19/04/2021

Hội nghị "Triển khai quy chế trình độ Đại học"

Hội nghị "Triển khai quy chế trình độ Đại học"

17/04/2021

Buổi gặp mặt với Trường THPT Lý Thái Tổ - Từ Sơn - Bắc Ninh

Buổi gặp mặt với Trường THPT Lý Thái Tổ - Từ Sơn - Bắc Ninh

15/04/2021

Buổi đi thực tế tại Toà án thị xã Từ Sơn của sinh viên chất lượng cao K44

Buổi đi thực tế tại Toà án thị xã Từ Sơn của sinh viên chất lượng cao K44

15/04/2021