Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng

04/01/2022

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Toạ đàm với quỹ hoà bình và phát triển

Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Toạ đàm với quỹ hoà bình và phát triển

30/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng diễn án

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng diễn

29/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm

29/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022

28/12/2021

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thông tin trên Internet

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thông tin trên Internet

28/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội chung tay ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Lai Châu

Trường Đại học Luật Hà Nội chung tay ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Lai Châu

28/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tiêm mũi 3 phòng ngừa Covid-19

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tiêm mũi 3 phòng ngừa Covid-19

26/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”

23/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021 và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2021)

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021 và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2021)

22/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu "Sắc hồng tuổi trẻ"

Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình hiến máu "Sắc hồng tuổi trẻ"

20/12/2021

Kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu

Kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu

18/12/2021

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 14 của BCĐ Cải cách Tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 14 của BCĐ Cải cách Tư pháp Trung ương

18/12/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM GIA TÍCH CỰC VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM GIA TÍCH CỰC VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045”

13/12/2021

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

10/12/2021

Bình chọn các sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

Bình chọn các sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

08/12/2021

Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam đã xây dựng được uy tín đối với xã hội

Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam đã xây dựng được uy tín đối với xã hội

04/12/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA 46 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ KHÓA 20 VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA 46 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ KHÓA 20 VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

02/12/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Cuộc thi đánh giá, bình luận phiên toà giả định - phiên toà thân thiện đối với người chưa thành niên cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Cuộc thi đánh giá, bình luận phiên toà giả định - phiên toà thân thiện đối với người chưa thành niên cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

26/11/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Thủ tục tố tụng hình sự thân thiện đối với người chưa thành niên của Việt Nam và một số nước trên thế giới”

26/11/2021