Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà tết cho cán bộ, viên chức, người lao động

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà tết cho cán bộ, viên chức, người lao động

29/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020

Đại học Luật Hà Nội trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020

27/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội :Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Đại học Luật Hà Nội :Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo

24/01/2021

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo và chuyển đối số để xây dựng đại học 4.0"

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo và chuyển đối số để xây dựng đại học 4.0"

19/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

15/01/2021

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

Chương trình đối thoại giữa Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên, học viên tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk

11/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học Luật thứ nhất hệ vừa làm, vừa học

Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng lớp cao học và văn bằng đại học

11/01/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Việc làm Job Fair 2021

11/01/2021

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La năm 2020

10/01/2021

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

Đưa Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phát triển ngày càng rộng rãi hơn

07/01/2021

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

Lễ triển khai kết nối trục quản lý văn bản với Bộ Tư pháp

04/01/2021

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp gặp mặt sinh viên các lớp hệ liên kết đào tạo với đại học Azirona, Hoa Kỳ

30/12/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Trường ĐH Luật Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

30/12/2020

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

Trường Đại học Luật Hà Nội trao quyết định các đồng chí viên chức Nhà trường nghỉ chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2020 

29/12/2020

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Luật Hà Nội: Khai giảng lớp nghiên cứu sinh và lớp cao học đợt 2 năm 2020

27/12/2020

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

23/12/2020