LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/03

(Sáng)

09h00: Chủ trì họp Ban Tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội

Phòng A.207

 

10h30: Họp Tổ chức ngày Hội việc làm và Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

Phòng: A.207

 

10h30: Hội đồng tư vấn đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở.

Phòng A.402

 

10h30: Họp Tổ chức ngày Hội việc làm và Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

Phòng: A.207

 

 

10h30: Họp Tổ chức ngày Hội việc làm và Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì họp Ban Tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h30: Họp Tổ chức ngày Hội việc làm và Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

TP: Toàn thể viên chức phòng ĐTĐH, CTSV, đại diện lãnh đạo phòng ĐTSĐH, TCKT, QT, ĐBCLĐT&KT, HCTH, HTQT, các khoa, Viện Luật So sánh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Phòng: A.207

10h30: Hội đồng tư vấn đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ ngành Luật của Trường Đại học Luật HN.

Phòng: A.207

 

 

14h00: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ ngành Luật của Trường Đại học Luật HN.

Phòng: A.207

 

 

14h00:  Họp về quy trình xét tuyển sớm phục vụ xây dựng phần mềm tuyển sinh.

Phòng: A.402

 

16h00: Họp chuẩn bị clip giới thiệu công tác phát triển Đảng.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ ngành Luật của Trường Đại học Luật HN.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về quy trình xét tuyển sớm phục vụ xây dựng phần mềm tuyển sinh.

TP: Trưởng các đơn vị: CNTT, ĐTĐH, Thanh tra, CTSV, TCKT

Phòng: A.402

 

16h00: Họp chuẩn bị clip giới thiệu công tác phát triển Đảng.

TP: Phòng CTSV, VP Đảng ủy, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, đại diện chi ủy Chi bộ sv số 1, số 2.

Phòng A.207

Thứ Ba

21/03

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối.

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối.

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

09h00: Dự buổi tiếp Hiệp hội các trường Đại học New Zealand

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối.

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối.

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

08h00: Dự Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy khối.

TP: Các đ/c thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐT Nguyễn Quang Tuyến

Hội trường 207, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

CHIỀU

14h30: Hội đồng tư vấn đề cương, đề tài NCKH cấp cơ sở.

Phòng A.402

 

15h30: Hội đồng tư vấn đề cương, đề tài NCKH cấp cơ sở.

Phòng A.402

14h00: Họp rà soát chương trình tình nguyện tại Bảo Lâm, Cao Bằng.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

 

 

 

 

14h00: Họp tại Viện nghiên cứu lập pháp. Tòa nhà Quốc hội.

14h30: Hội đồng tư vấn đề cương, đề tài NCKH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

15h30: Hội đồng tư vấn đề cương, đề tài NCKH.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

14h00: Họp rà soát chương trình tình nguyện tại Bảo Lâm, Cao Bằng.

TP: BCH Đoàn Trường, HSV, đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TCKT, QT, CTSV, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh

Phòng A.207

Thứ Tư

22/03

(Sáng)

08h00: Dự lễ công bố Quyết định cho đ/c Lê Đình Nghị

Bộ Giáo dục và Đào tạo

09h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL7 Ký túc xá.

Phòng: A.207

 

09h45: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL6 Nhà giảng đường 3B

Phòng: A.207

 

 

 

 

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng: A.211

 

09h00: Họp báo cáo Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

Phòng: A.402

 

 

08h00: Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin thư viện

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp rà soát công việc Đề tài đảm bảo CLĐT Luật ở HLU.

Phòng: A.402

09h00: Chủ trì báo cáo Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

Phòng: A.402

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.402

 

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.211

 

08h30: Chủ trì họp rà soát công việc Đề tài đảm bảo CLĐT Luật ở HLU.

TP: Ban thư ký đề tài.

Phòng: A.402

 

09h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL7 Ký túc xá.

TP: Trưởng phòng Quản trị, PTP Lê Thị Thu Hiền, cán bộ Chuyên quản xây dựng phòng Quản trị ,

Phòng: A.207

 

Phòng: A.402

09h00: Báo cáo Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí.

TP:Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Lãnh đạo Tạp chí, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, BTV: Hoàng Quỳnh Hoa

Phòng: A.402

 

09h45: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL6 Nhà giảng đường 3B

TP: Trưởng phòng Quản trị, PTP Lê Thị Thu Hiền, cán bộ Chuyên quản xây dựng phòng Quản trị ,

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.402

 

CHIỀU

 

 

14h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL4 Trạm Biến áp.

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL5 Nhà giảng đường 3A

Phòng: A.207

 

15h00: Họp với các đối tác quốc tế của Dự án CCP_Law

Trực tuyến

 

 

14h00: Chủ trì họp công tác quản lý khoa học.

Phòng: A.402

 

15h30: (Hoãn) Chủ trì Họp về chỉnh lý tài liệu

Phòng: A.402

 

15h30: Chủ trì Hội đồng xét miễn giảm học phí sinh viên chính quy VB1

TP: Đại diện lãnh đạo ĐTĐH, TCKT, CNTT, Thanh tra, Các khoa chuyên môn, VLSS, ĐTN và tập thể Phòng CTSV

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL4 Trạm Biến áp.

TP: Trưởng phòng Quản trị, PTP Lê Thị Thu Hiền, cán bộ Chuyên quản xây dựng phòng Quản trị ,

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp công tác quản lý khoa học.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phòng QLKH.

Phòng: A.402

 

15h00: Chủ trì họp về việc thực hiện hợp đồng Gói thầu XL5 Nhà giảng đường 3A

TP: Trưởng phòng Quản trị, PTP Lê Thị Thu Hiền, cán bộ Chuyên quản xây dựng phòng Quản trị ,

Phòng: A.207.

 

15h30: Chủ trì Họp về chỉnh lý tài liệu.

TP: Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.402

 

 

15h30: Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí sinh viên chính quy VB1

TP: Đại diện lãnh đạo ĐTĐH, TCKT, CNTT, Thanh tra, Các khoa chuyên môn, VLSS, ĐTN và tập thể Phòng CTSV

Phòng: A.402

Thứ Năm

23/03

(Sáng)

09h00: Họp Đảng ủy rà soát các công việc của Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.207

08h00: Dự Giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư pháp

Phòng A. 401

 

09h00: Họp Đảng ủy rà soát các công việc của Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.207

 

 

08h00: Demo phần mềm phục vụ xét tuyển sớm đại học chính quy VB1

Phòng A.403

 

 

 

09h00: Tập huấn online về công bố quốc tế với Trường Đại học Monash.

Phòng: A.402

 

 

 

 

08h00: Họp ban chấp hành Công đoàn trường về việc tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: Ban chấp hành Công đoàn trường

Phòng: A.401

 

08h00: Dự Giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư pháp

TP: Trưởng phòng Quản trị, PTP Lê Thị Thu Hiền, cán bộ Chuyên quản xây dựng phòng Quản trị.

Phòng A. 401

 

08h00: Demo phần mềm phục vụ xét tuyển sớm đại học chính quy VB1

TP: TTCNTT, Phòng ĐTĐH, Phòng Thanh tra, Phòng CTSV

Phòng A.403

10h00: Họp bình xét thi đua công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

TP: Ban Chấp hành công đoàn Trường, đại diện công đoàn bộ phận và đại diện phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.401

 

09h00: Tập huấn online về công bố quốc tế với Trường Đại học Monash. TP. Theo triệu tập.

Phòng: A.402

 

09h00: Họp Đảng ủy rà soát các công việc của Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội

TP: Các đ/c Đảng ủy viên, Ban tổ chức và các đ/c được triệu tập.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự họp tại Vện Khoa học tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương

14h00: Chủ trì Họp bàn về Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

Phòng: A.402

 

 

14h00: Chủ trì Họp bàn về Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

Phòng: A.402

 

 

14h00: Chủ trì Họp bàn về Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

Phòng: A.402

 

14h00: Chủ trì Họp bàn về Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, khoa Lý luận chính trị, trưởng các BM; Lãnh đạo phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, Phân hiệu (Phân hiệu dự trực tuyến); đại diện lãnh đạo TT Tư vấn PL, Viện Luật SS, BM GDTC, phòng CTSV, Thanh tra, ĐBCLĐT&KT, HCTH, Tổ chức CB, TTCNTT, TCKT, QT, Thư viện; Chuyên viên kế hoạch của Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, Phân hiệu.

Phòng: A.402

 

Thứ Sáu

24/03

(Sáng)

08h00: Dự Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hội trường A.403

08h00: Dự Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hội trường A.403

 

09h30: Chủ trì Họp Giao ban Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A.207

 

 

08h00:  Dự Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hội trường A.403

 

09h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A.207

 

 

08h00:  Dự Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hội trường A.403

 

09h30: Họp Giao ban Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A.207

 

08h00:  Dự Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TP: Đảng ủy, Lãnh đạo các Khoa, Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV.

Hội trường A.403

 

09h30: Chủ trì Họp Giao ban Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

15h30: Tham dự buổi tiếp Trưởng đại diện JICA

Phòng Tiếp khách quốc tế, nhà N1, trụ sở Bộ Tư pháp

 

 

 

Thứ Bảy

25/03

(Sáng)

09h00: Chủ trì Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.403

09h00: Dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.403

 

09h00: Dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.403

 

 

09h00: Dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

Phòng A.403

09h00: Chủ trì Lễ Kết nạp Đảng viên mới và đón đ/c Nguyễn Thị Tuyến – UV BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội.

TP: Theo Kế hoạch và giấy mời, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị và theo triệu tập, Chi bộ Phân hiệu (dự online)

Phòng A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/ 03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU