Chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội” (2022-2024) hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương trình “Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội” (2022-2024) hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội

26/05/2022

Đại học Luật Hà Nội: Ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác Đức FES và DAAD

Đại học Luật Hà Nội: Ký kết thoả thuận hợp tác với các đối tác Đức FES và DAAD

26/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo “Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

24/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý

24/05/2022

Họp thường niên giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Luật- Đại học Nagoya, Nhật Bản

Họp thường niên giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Luật- Đại học Nagoya, Nhật Bản

24/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội có buổi làm việc với Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ

Trường Đại học Luật Hà Nội có buổi làm việc với Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ

23/05/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

23/05/2022

Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”

20/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Họp Hội đồng giáo sư cơ sở Trường phiên thứ nhất

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội đồng giáo sư cơ sở Trường lần thứ nhất

19/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp đoàn công tác của Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp đoàn công tác của Đại học Arizona, Hoa Kỳ

19/05/2022

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp đoàn công tác của Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp đoàn công tác của Đại học Arizona, Hoa Kỳ

19/05/2022

Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ lý luận trẻ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ RA MẮT CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ

19/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội nỗ lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý

Trường Đại học Luật Hà Nội nỗ lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý

19/05/2022

Hội thảo khoa học cấp trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Hội thảo khoa học cấp trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

18/05/2022

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”

18/05/2022

Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

17/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

17/05/2022

Chuyển giao quyền điều hành của Mạng lưới cơ sở đào tạo luật Việt Nam

Chuyển giao quyền điều hành của Mạng lưới cơ sở đào tạo luật Việt Nam

17/05/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “ Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “ Đánh giá cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển hệ thống hỗ trợ người nộp thuế tại Việt Nam”

17/05/2022

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

16/05/2022