Tọa đàm về giáo dục đạo đức truyền thống đối với sinh viên Khóa 47 Trường Đại học Luật Hà Nội

Tọa đàm về giáo dục đạo đức truyền thống đối với sinh viên Khóa 47 Trường Đại học Luật Hà Nội

09/01/2023

Buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Andrew Mitchell - Phó  Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học Trường luật, Đại học Monash, Ốt-xtrây-li-a

Buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Andrew Mitchell - Phó  Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học Trường luật, Đại học Monash, Ốt-xtrây-li-a

05/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2022

04/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở thành phố Hà Nội”

Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu đề xuất phân cấp, phân quyền ở thành phố Hà Nội”

31/12/2022

TS Chu Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội bảo vệ thành công Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

TS Chu Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường bảo vệ thành công Đề tài cấp Thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”

30/12/2022

Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp năm 2022.

Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp năm 2022.

30/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Đài Loan

Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Đài Loan

30/12/2022

Lễ trao học bổng của Công ty Luật TNHH Shin&Kim Việt Nam cho sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày 28/12/2022, Công ty Luật TNHH Shin&Kim (Văn phòng tại Việt Nam) đã trao 07 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn, đang theo học ngành Luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội.

29/12/2022

Bản tin số về pháp luật tháng 12 năm 2022

Bản tin số về pháp luật tháng 12 năm 2022

28/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Luật học năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Luật học năm 2022

26/12/2022

Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lễ ký kết quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

26/12/2022

Khoá học ngắn hạn cho sinh viên Trường Luật Đại học Chicago, Hoa Kỳ

Khoá học ngắn hạn cho sinh viên Trường Luật Đại học Chicago, Hoa Kỳ

26/12/2022

Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025)

Phiên họp lần thứ XVIII Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025)

23/12/2022

Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/121989 -22/12/2022) và Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Trường năm 2022

Lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/121989 -22/12/2022) và Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Trường năm 2022.

22/12/2022

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

21/12/2022

Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Hội thảo “Thực trạng chất lượng đào tạo 05 năm vừa qua của Trường Đại học Luật Hà Nội”

21/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

20/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Tư pháp năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Tư pháp năm 2022

19/12/2022

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật - Consultation workshop comments on the draft teaching material subjects gender, gender equality, and law

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật - Consultation workshop comments on the draft teaching material subjects gender, gender equality, and law

16/12/2022

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

16/12/2022