Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 29/06/2021)

30/06/2021

Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội

Kế hoạch Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 Trường Đại học Luật Hà Nội

28/06/2021

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 26/06/2021)

26/06/2021

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chương trình liên kết đào tạo vói Đại học Arizona dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh (đến ngày 26/06/2021)

26/06/2021

Nghị quyết Phiên họp Hội đồng trường ngày 24 tháng 6 năm 2021

Nghị quyết Phiên họp Hội đồng trường ngày 24 tháng 6 năm 2021

25/06/2021

Nghị quyết V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

25/06/2021

Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Lịch thi Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

24/06/2021

Phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2021

Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi tuyển sinh và triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

22/06/2021

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19

21/06/2021

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

Chào mừng Kỉ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

17/06/2021

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)

Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy năm 2021 (đến ngày 16/06/2021)

16/06/2021

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

Toạ đàm khoa học trực tuyến về Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý

16/06/2021

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

14/06/2021

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

Công văn lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu

14/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

14/06/2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

Chào mừng Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn "Luật học và Phát triển" năm 2021

12/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội bổ nhiệm lãnh đạo cấp Trưởng đơn vị thuộc Trường

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

11/06/2021