Trường Đại học Luật Hà Nội chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

22/12/2023

Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg

Sơ kết thực hiện Quyết định số 230 về việc triển khai thực hiện Đề án 1156/QĐ-TTg

21/12/2023

Tăng cường hợp tác với Đại học nhân dân Trung Quốc

Tăng cường hợp tác với Đại học nhân dân Trung Quốc

21/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong pháp luật Việt Nam”

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong pháp luật Việt Nam”

21/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt và giao lưu bóng đá nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt và giao lưu bóng đá nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

21/12/2023

Những kết quả nổi bật năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Những kết quả nổi bật năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội

20/12/2023

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp

19/12/2023

Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về Nhà giáo - Lý luận và thực tiễn”

19/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Đại học Toàn cầu Jindal, Ấn Độ

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Đại học Toàn cầu Jindal, Ấn Độ

18/12/2023

Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công chương trình Tình nguyện mùa đông tại địa bàn huyện Lắk

Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công chương trình Tình nguyện mùa đông tại địa bàn huyện Lắk

18/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải Hội thao sinh viên năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải Hội thao sinh viên năm 2023

17/12/2023

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội hành trình về nguồn

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội hành trình về nguồn

16/12/2023

Công đoàn Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Công đoàn Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

15/12/2023

Kiểm định cơ sở đào tạo chu kỳ 3, kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo luật bậc cử nhân của Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong mười sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

Kiểm định cơ sở đào tạo chu kỳ 3, kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo luật bậc cử nhân của Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong mười sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

14/12/2023

Cụm Thi đua số II: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Cụm Thi đua số II: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

13/12/2023

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

13/12/2023

Triển vọng hợp tác mới giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Justus Liebig Gissen (JLU), Cộng hòa Liên bang Đức

Triển vọng hợp tác mới giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Justus Liebig Gissen (JLU), Cộng hòa Liên bang Đức

13/12/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Đại học Goethe

Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với Đại học Goethe

12/12/2023

Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Trung Quốc

Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Trung Quốc

12/12/2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

12/12/2023