Thông báo triển khai đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2021

Thông báo triển khai đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2021

18/05/2021

Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Quyết định điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

18/05/2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRONG 5 NĂM (2017 - 2021)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRONG 5 NĂM (2017 - 2021)

17/05/2021

Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19

Chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid - 19

11/05/2021

Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021

Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021

07/05/2021

Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

06/05/2021

Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Công điện V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

05/05/2021

Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021

Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021

04/05/2021

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/05/2021

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công điện Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

02/05/2021

Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Trường Đại học Luật Hà Nội tuyên truyền pháp luật

01/05/2021

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

Phải tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở trọng điểm về đào tạo pháp luật

01/05/2021

THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

THÔNG BÁO SỐ 18 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

29/04/2021

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 01.5 năm 2021

Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

29/04/2021

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/04/2021