Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh trinh độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh trinh độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022

16/02/2023

Thư mời viết bài Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thư mời viết bài Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

13/02/2023

Thư mời viết bài Hội thảo "Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Thư mời viết bài Hội thảo "Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

13/02/2023

Thông báo V/v thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023

Thông báo V/v thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023

13/02/2023

Chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại Trường THPT Chu Văn An

Chương trình hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại Trường THPT Chu Văn An

10/02/2023

Triển lãm các trường Đại học trong nước năm 2023 của hệ thống Vinschool

Triển lãm các trường Đại học trong nước năm 2023 của hệ thống Vinschool

09/02/2023

Hội nghị triển khai công tác của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk

Hội nghị triển khai công tác của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tỉnh Đắk Lắk

09/02/2023

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Cao học Luật khoá 28 và lớp Văn bằng 2, khoá 5 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Cao học Luật khoá 28 và lớp Văn bằng 2, khoá 5 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk năm 2023

08/02/2023

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"

07/02/2023

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 2 năm 2023

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 2 năm 2023

03/02/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội đến chúc mừng Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Trường Đại học Luật Hà Nội đến chúc mừng Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

02/02/2023

Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật

Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật

02/02/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ

Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ

31/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trồng cây lưu niệm tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trồng cây lưu niệm tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An

28/01/2023

Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp đầu năm mới

Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp đầu năm mới

27/01/2023

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gặp mặt Trường Đại học Luật Hà Nội đầu Xuân Quý Mão 2023

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gặp mặt Trường Đại học Luật Hà Nội đầu Xuân Quý Mão 2023

27/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt đầu xuân Quỹ Mão năm 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt đầu xuân Quỹ Mão năm 2023

27/01/2023

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

21/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thăm hỏi Nguyên Lãnh đạo Trường nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thăm hỏi Nguyên Lãnh đạo Trường nhân dịp Tết Quý Mão 2023

19/01/2023

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

18/01/2023