LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08  ĐẾN NGÀY 12/06/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(08/06)

08h30

 

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội.

                                           Phòng A.402

 

14h00

 

Họp giao ban trưởng đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: mời Q chủ tịch HĐT Trường ,trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn TNCS

Phòng A.402

 

 

16h45

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: đảng uỷ viên

Phòng A.207

 

 

10h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình của Học viện Ngoại giao

 

Thứ Ba

(09/06)

 

 

 

08h00

 

 

 

08h00

 

 

 

09h45

-

15h00

 

 

 

Họp Ban rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Chủ trì: PHT Phụ trách Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định.

                                                        Phòng A 207.

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh và các đồng chí: Thái Vĩnh Thắng, Lê Đình Nghị, Trương Đình Ninh họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” Bộ Tư pháp.

                     Địa điểm: Hội trường A nhà N1, Bộ Tư pháp.

 

Thực hiện qui trình nhân sự cấp ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Tổ công tác Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Chủ tịch HĐ Trường, Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN.

                                                    Phòng A.207

16h00

 

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ 2 chính qui năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.207

 

Thứ Tư

(10/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Định hướng phát triển Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk" do TS. Chu Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

13h30

 

 

 

14h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Xây dựng Bộ từ khoá Luật học phục vụ công tác xử lý tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội" do ThS. Phạm Thị Mai làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                       Phòng A.207

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Pt Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.401

 

09h00

 

 

 

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu thẩm định Báo cáo tự đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học" do PGS.TS Bùi Đăng Hiếu làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

 

10h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Xây dựng phần mềm in văn bằng chứng chỉ tích hợp liên thông với phần  mềm CMC và cổng tra cứu văn bản chứng chỉ tích hợp trên cổng thông tin Trường Đại học Luật Hà Nội" do ThS. Phạm Văn Hạnh làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

 

 

14h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu học liệu của các chương trình đào tạo tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội" do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

 

15h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Xây dựng phần mềm đăng ký Online và phê duyệt đề tài luận văn của học viên cao học tại Trường Đại học Luật Hà Nội" do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

 

16h30

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng phần Tiêu chí 6-7 và một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học" do PGS.TS Tô Văn Hòa làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`11/06)

 

 

08h00

 

 

 

08h30

 

 

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                 Phòng A.207

Tập huấn xây dựng ma trận thi, kiểm tra.

TP: Lãnh đạo các Khoa, Viện luật So sánh; Trưởng, Phó các Bộ môn ( Phòng ĐBCL& KT chuẩn bị nội dung)

                                                   Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp Vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

15h00

 

 

 

Họp Tiểu Ban phục vụ Đại hội Đảng bộ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                           Phòng A.401

Họp về đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Bộ môn NN; Trưởng và Phó BM Anh văn; chuyên viên Phạm Hoài Điệp Phòng ĐTĐH.

                           Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(12/06)

 

 

08h00

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng phần Tiêu chí 9 và một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học" do ThS. Lê Thị Hạnh làm chủ nhiệm

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                               Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

15h00

 

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường  “Đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                 Phòng A.207

Họp Hội đồng tuyển sinh K45 hệ Đại học chính qui.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                 Phòng A.207

 

 

09h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường" do TS. Trần Quang Huy làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                               Phòng A.207

 

 

10h00

(Hoãn) Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030" do PGS.TS Vũ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                               Phòng A.207

 

 

Tải lịch tuần tại đây