LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/6 ĐẾN 27/6/2020

 

Sáng 

Chiều

Thứ Hai

(22/6)

08j00

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy họp tại Bộ Tư pháp về đào tạo cán bộ pháp luật.

13h45-16h30

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường (phiên trù bị)

TP: theo Giấy triệu tập và theo Giấy mời và Tổ công tác của Đảng ủy Khối

Phòng A.403

Thứ Ba

(23/6)

7h30-17h00

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường (phiên chính thức)

TP: theo Giấy triệu tập và theo Giấy mời và Tổ công tác của Đảng ủy Khối

Phòng A.403

 

 

Thứ Tư

(24/6)

08h00

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00

 

 

 

(chuyển) Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

            Phòng A.207

 

Hội thảo khoa học cấp Trường “25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN - Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên và triển vọng”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                   Địa điểm: A402

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ở Việt Nam” do ThS. Đỗ Xuân Trọng làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                         Phòng A.207

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

 

 

16h30

 

 

 

 

17h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Kỹ năng tranh luận của sinh viên luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội" do TS.Nguyễn Đắc Tuân làm chủ nhiệm

Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

    Phòng A.402

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng phần Tiêu chí 1-3 và một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học" do TS. Lê Đình Nghị làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                  Phòng A.207

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ tuyển sinh online đối với các hệ đào tạo đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội" do ThS. Phạm Hoài Điệp làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

              Phòng A.402

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng phần Tiêu chí 8 và một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học" do TS. Vũ Phương Đông làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                   Phòng A.207

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Đổi mới nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội " do TS. Đỗ Thị Tươi làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                Phòng A.207

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khoa tiếng Anh" do ThS. Đinh Thị Phương Hoa làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

  Phòng  A.401

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Đổi mới công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay" do TS. Lê Đình Nghị làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

              Phòng  A.401

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học “Xây dựng và hoàn thiện môn học Kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Yến làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                 Phòng  A.401

Thứ Năm

(25/6)

08h00

 

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

            Phòng A.401

 

Nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình “Chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội 87 Nguyễn Chí Thanh”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Đại diện các nhà thầu; các đơn vị tư vấn; Sở xây dụng ;Trưởng phòng Quản trị và kỹ sư Nguyễn Tiến Định

                         Phòng A.211

14h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                Phòng A.207

Thứ Sáu

(26/6)

08h00

 

 

 

 

 

 

10h00

 

 

 

 

 

(hoãn) Làm việc với Lãnh đạo Học viện chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch đầu tư).

Chủ trì:  Quyền Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, đ/chí (Trần Ngọc Định, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Văn Quang, Lê Đình Nghị).

                      Phòng A 207

[HOÃN] Họp về bế giảng cho Khóa 41 hệ chính quy và K16VB2CQ (đợt 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, đại diện lãnh đạo: Các khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ, Viện Luật So sánh, Phòng Công tác sinh viên, Phòng HC-TH, Phòng TC-KT, Phòng TCCB; Đại diện: Đoàn TN, Hội sinh viên.

                      Phòng A 401

14h00

( hoãn) Họp triển khai Hội nghị Mạng lưới cơ sở đào tạo luật năm 2020.

Chủ trì:  Quyền Chủ tịch HĐT Chu Mạnh Hùng

TP; đ/c Trần Kim Liễu, Bùi Đăng Hiếu, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân)

                          Phòng A 207