LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/06  ĐẾN NGÀY 03/07/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(29/06)

08h00

 

Họp triển khai Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: đ/c Trần Kim Liễu, Tô Văn Hòa,, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân; Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT.

                                           Phòng A.401

14h00

 

 

 

14h00

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên.

                                           Phòng A.402

 

08h30

Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam" 

Chủ trì đầu cầu ĐHLHN đ/c Tô Văn Hòa, Nguyễn Sơn Tùng

                                           Phòng A.402

 

 

16h15

Đảng ủy nghe báo cáo về công việc tổ chức Đại hội Đảng bộ.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: các đảng ủy viên, mời các đ/c (Nguyễn Minh Đoan, Trần Kim Liễu, Nguyễn Sơn Tùng, Trịnh Thị Thu Hương, Phạm Thị Hằng Phan Thị Phương Thanh)

                                           Phòng A.207

 

Thứ Ba

(30/06)

 

 

08h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

Hội thảo khoa học cấp Trường “Ứng dụng Mô hình Blended Learning trong việc phát triển chương trình giảng dạy ngoại ngữ tiếp cận năng lực cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                            Phòng A.402

(chuyển) Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự

                                            Phòng A.207

14h00

 

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học "Đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên sức khỏe yếu của Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

 

16h00

 

Tiếp đón và làm việc với Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí, Đại diện Phòng Đào tạo Sau đại học,  Đại diện Phòng Đào tạo đại học

                                                 Phòng A.211

Họp về làm đề thi ngoại ngữ của tuyển sinh Sau đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Bộ môn NN, Phòng ĐBCLĐT, Phòng ĐTSĐH.

                                                            Phòng A.211

 

Thứ Tư

(01/07)

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

10h00

 

 

 

Họp về bế giảng cho Khóa 41 hệ chính quy và K16VB2CQ (đợt 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, đại diện lãnh đạo: Các khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ, Viện Luật So sánh, Phòng Công tác sinh viên, Phòng HC-TH, Phòng TC-KT, Phòng TCCB; Đại diện: Đoàn TN, Hội sinh viên.

                      Phòng A 401

 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự

                                            Phòng A.207

13h00

 

 

 

14h00

 

 

 

15h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học "Pháp luật về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và hướng hoàn thiện"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

Phòng TCCB báo cáo Ban Giám hiệu một số vấn đề về công tác TCCB.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo về tình hình xây dựng hệ thồng ISO.

                                             Phòng A.207

Họp về thanh toán giảng dạy cho Bộ môn GDTC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Trưởng phòng Đào tạo đại học, trưởng phòng TCCB, lãnh đạo Phòng TCKT, lãnh đạo Bộ môn GDTC (đ/c Phạm Thị Minh thư ký).

                                                      Phòng A207

 

Thứ Năm

(`02/07)

 

 

08h00

Gặp mặt cán bộ viên chức nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

Thành phần: Ban giám hiệu, Phòng TCCB, Đại diện BCH Công đoàn, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu và các viên chức nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2020 (ông Trần Ngọc Dương, ông Nông Quốc Bình, bà Nguyễn Thị Ánh Vân, bà Nguyễn Thị Mai Lan, ông Nguyễn Bá Sinh, bà Nguyễn Thị Huyên, ông Hoàng Văn Hùng, bà Lê Thị Sơn và bà Bùi Thị Kim Chi)
                                                 Phòng A.207

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

15h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                     Phòng A.401

Họp Hội đồng tót nghiệp các lớp vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                         Phòng A.207

Họp Ban chỉ huy quân sự: triển khai Kế hoạch huấn luyện năm 2020.

Chủ trì: Bí thư đảng ủy, chỉ huy Trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chỉ huy quân sự Trường, các đ/c Trung độii trưởng, Tiểu đội trưởng.

                                                   Phòng A.401

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “75 năm Liên hợp quốc - Thành tựu, thách thức và những đóng góp của Việt Nam”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                 Phòng A211

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ VB2CQ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách  Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định. Mời đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra

                                            Phòng A207

 

 

Thứ Sáu

(03/07)

 

 

08h00

 

Họp giao ban quí II

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP:  lãnh đạo các đơn vị, Bí thư đoàn TNCSHCM, 

                                                  Phòng A.402

15h00

 

(Hoãn) Họp Tiểu ban chuyên môn chuẩn bị Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Tiểu Ban chuyên môn, mời đ/c Trần Kim Liễu dự.

                                                    Phòng A.207

 

Ghi chú: Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho viên chức nhà Trường.

               Thứ 7, CN ngày 4.5/7/2020. Sáng từ 08h - 11h, chiều từ 14h- 17h

                Địa điểm : A.402

Tải lịch tuần tại đây