LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06  ĐẾN NGÀY 10/07/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(06/07)

08h00

 

Họp tổ chức Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật .

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Tiểu Ban chuyên môn, mời đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Trịnh Thị Thu Hương, đ/c Nguyễn Thị Thủy và đ/c Phạm Thị Hằng dự.

                                                    Phòng A.207

14h00

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A.207

Thứ Ba

(07/07)

 

08h00

 

 

Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng dự họp tại Đảng ủy Khối.

 

14h00

 

 

16h00

 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu dự Hội nghị của Đảng ủy Khối.

                        Hội trường Đại học Hà Nội

Thứ Trưởng đặng Hoàng Oanh Làm việc với Ban TV ĐU, BGH, quyền Chủ tịch Hội đồng trường, TP TCCB, TP TCHC, TP Thanh tra của Trường ĐHLHN về kết quả thực hiện các NQ của BCS về việc kiện toàn LĐ Trường.(Trường ĐHLHN chuẩn bị, mời Vụ TCCB, đ.c Nguyễn Quang Thái cùng dự) 

                                       (Địa điểm : Phòng họp số 2)- Bô Tư phap

                                                

08h00

    -

17h00

 

08h30

 

Hội thảo khoa học cấp Trường “Đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch    

                                          Phòng A.402             

Tập tuấn Trung đội dân quân tự vệ.

Chủ trì: Ban Chỉ huy quân sự Trường - BCHQS Quận Đống Đa

TP: BCH quân sự Trường, Trung đội dân quân tự vệ ( theo Quyết định)

                                     Tập Huấn từ ngày 07 - 13/07/2020

                                                  Phòng A.403

14h00

Họp Ban điều hành  mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Tiểu ban chuyên môn, đ/c Trần Kim Liễu,      

                      Họp trực tuyến Phòng A.207                                               

Thứ Tư

(08/07)

 

08h30

 

 

 

 

08h30

 

 

Họp triển khai phần mềm đăng ký online và phê duyệt đề tài luận văn cho Học viên cao học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:Trung tâm CNTT, Phòng ĐT Sau ĐH, các Trưởng khoa, Trưởng các bộ môn giảng dạy Sau đại học.

                                                            Phòng A.402

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học "Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ở Việt Nam"

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                                 Phòng A.207

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

15h30

 

 

 

 

15h00

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                  Phòng A207

(hoãn) Họp Hội đồng Trường.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên Hội đồng Trường.

                                                         Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020 .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Thành phần theo Quyết định

                                          Phòng A207

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy đi công tác tại Nghệ An về việc Thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông đến thứ Sáu(10/07/2020)

Thứ Năm

(09/07)

 

 

08h00

(hoãn) Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên.

                                           Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

14h00

 

(chuyển) Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                  Phòng A207

(chuyển) Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020 .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Thành phần theo Quyết định

                                          Phòng A207

Thứ Sáu

(10/07)

 

 

08h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

08h00

(hoãn) Hội thảo khoa học  quốc tế "Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, đại diện UNICEF

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Địa điểm: Phòng họp Phoenix Ballroom, tầng 2, Khách sạn Super Candle Hanoi, 287 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 41,42,43 và các lớp liên thông.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                     Phòng A.402

Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (Địa điểm : Hội trường Học viện Tư pháp)

 

 

14h00

 

(chuyển) Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 41,42,43 và các lớp liên thông.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                     Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

(hoãn) Làm việc với lãnh đạo Học viện chính sách và phát triển (Bộ kế hoạch Đầu tư)

TP: đ/c Trần Quang Huy Phó Hiệu trưởng PT, Thường vụ Đảng ủy và Trưởng Phòng TCCB.

                                                  Phòng A.207                   

 

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên.

                                           Phòng A.402

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội"

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Tải lịch tuần tại đây