LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13  ĐẾN NGÀY 17/07/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(13/07)

07h45

 

Họp Thường vụ đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: Ban thường vụ  Đảng ủy .        

                                           Phòng A.207

14h00

 

 

14h30

 

 

 

Họp Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                         Phòng A.207

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                  Phòng A.207

 

08h15

 

Họp Đảng ủy về công tác Đảng vụ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

Mời Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: các Đảng ủy viên.         

                                           Phòng A.207

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Khóa 45 hệ Đại học chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                  Phòng A.207

 

Thứ Ba

(14/07)

 

10h00

 

 

Lễ bế giảng và trao chứng chỉ Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho viên chức nhà Trường.

TP: Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Phòng TCCB, toàn bộ viên chức tham gia lớp học.

                                             Phòng A.402

15h00

 

 

 

16h30

 

Họp liên tịch  về công tác cán bộ.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy –lãnh đạo Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu và đại diện Hội CCB, Công đoàn Trường và Đoàn Thanh niên.

                                           Phòng A.207

Họp  về công tác cán bộ.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: Thường vụ Đảng ủy –lãnh đạo Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu và TCCB, .

                                           Phòng A.207

 

08h00

Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng dự họp về qui trình nhân sự Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

                            Hội trường Đảng ủy Khối

17h00

Họp Hội đồng Trường.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường  Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên HĐ Trường.     

                                           Phòng A.207

 

Thứ Tư

(15/07)

 

08h00

 

 

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” do TS. Ngọ Văn Nhân làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                  Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2019-2020) cho sinh viên các khóa 41,42,43 và lớp liên thông.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 41,42,43 và các lớp liên thông của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên

                                                     Phòng A.402

 

10h00

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục "đức-trí-thể-mỹ" trong phát triển chương trình đào tạo cử nhân tại Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay

 do TS. Nguyễn Văn Khoa làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

14h30

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo hệ cử nhân chính quy văn bằng 1 ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay” do TS. Trịnh Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                            Phòng A.207

Họp duyệt Website mạng lưới VLSN.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng 

TP: đ/c Đùi Đăng Hiếu, đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Trần Kim Liễu

( Phòng CNTT chuẩn bị}

                                               Phòng A.401

 

08h30

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Giảng viên trẻ với phương pháp đào tạo trực tuyến hướng tới cơ chế tự chủ tài chính của Trường Đại học Luật Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

 

16h00

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao hoạt động tự học của sinh viên hệ đào tạo chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh” do ThS. Nguyễn Thị Liên làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                            Phòng A.207

 

09h00

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

 

 

 

13h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng phần Tiêu chí 4-5 và một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn 10-11 của các báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo đại học” do TS. Trần Kim Liễu làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

17h00

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Đào tạo kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng thương mại  tại Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Nguyễn Thị Yến làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

Thứ Năm

(`16/07)

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

 

Hội thảo đề tài cấp nhà nước TN18/X07:  "Quan điểm, giải pháp giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”

Chủ trì: Phó hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy, PGS. TS. Tô Văn Hòa (Chủ nhiệm đề tài), TS. Nguyễn Đình Kỳ (Phó chủ nhiệm chương trình Tây Nguyên)

Thành phần: Theo giấy mời

                                                  Phòng A.402

14h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

Họp Hội đồng xét chế độ chính sách cho hệ Trung cấp Luật phân hiệu Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT, Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị

                                                Phòng A.207

Họp trao đổi về giai đoạn 2 của dự án Jiff (Oxfam)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đại diện quỹ Jiff (Oxfam), đại diện Khoa PLHCNN, đại diện Phòng TCKT.

                                                Phòng A.211 

 

 

08h00

Hội thảo khoa học  quốc tế "Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, đại diện UNICEF

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Thời gian: 8h00 thứ Năm (ngày 16/7/2020)

Địa điểm: Phòng họp Phoenix Ballroom, tầng 2, Khách sạn Super Candle Hanoi, 287 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

09h30

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

 

 

 

15h00

Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phương thức đánh giá mức độ rèn luyện của sinh viên thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Sơn Tùng làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường  Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

 

14h00

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                            Phòng A.211

 

 

15h00

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao hiệu quả đào tạo đại học ngành Luật tại Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                            Phòng A.211

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(17/07)

 

 

08h00

 

 

 

07h30

 

 ( hoãn)  Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng K41 và K16VB2.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch HĐ Trường dự Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020.

                                         Hội trường Đa năng Bộ Tư pháp

14h00

 

 

14h00

 

 

 

14h30

 

(Hoãn) Họp triển khai kết luận thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo .

TP: Theo triệu tập

                                               Phòng A.207

Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng K41 và K16VB2.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

Tập huấn lễ bế giảng K41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết đinhj

                                                   Phòng A.402

 

Ghi chú: Lễ tốt nghiệp K41 hệ Đại học chính quy và K16 hệ VB2 chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch HĐ Trường, Lãnh đạo các đơn vị; Trưởng các Bộ môn; Giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập K41, cán bộ quản lý khóa Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV và các khoa, đơn vị quán lý, cán bộ giảng viên nhà Trường (các lớp F,G,H,I) K16VB2; Đại diện Ban chấp hành CĐ, Đoàn TN, Hội SV) và theo Giấy mời, .

Thời gian: 07h00 Thứ Bảy, ngày 18/07/2020

Địa điểm: Phòng MMH, tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 1 Đại lộ Thăng Long ( hoặc cổng số 2 đường Phạm Hùng) Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tải lịch tuần tại đây