LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20  ĐẾN NGÀY 24/07/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(20/07)

07h30

 

Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng chủ trì duyệt Đề cương NCS

                                           Phòng A.205

 

14h00

 

Họp liên tịch  Thường vụ Đảng ủy – lãnh đạo Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

(Thư ký Hội đồng Trường chuẩn bị báo cáo)

                                           Phòng A.207

 

08h00

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS. Nguyễn Ngọc Hòa

TP: Theo quyết định,

                                  Phòng A.401

 

 

14h00

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS. Nguyễn Ngọc Hòa

TP: Theo quyết định,

                                  Phòng A.401

 

 

Thứ Ba

(21/07)

 

08h00

 

 

Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên.

                                           Phòng A.207

14h00

 

Họp Ban tổ chức Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A. 401

 

14h00

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học "Giấy phép môi trường – Pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay" do ThS. Đặng Hoàng Sơn làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                  Phòng A.207

 

16h00

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học "Kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội" do PGS.TS Đặng Thanh Nga làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                  Phòng A.207

 

Thứ Tư

(22/07)

 

08h00

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

 

 

Họp chuẩn bị công tác Thanh tra kỳ thi Trung học phổ thông  năm 2020 tại Lào Cai.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP:Ban Giám hiệu, Phòng Thanh tra: đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH,TCCB,TCKT,Quản trị, TTCNTT, Trạm Ytế, đ/c Phạm Thị Hằng.          

                                                  Phòng A.401

 

 

Gặp mặt tri ân đối với các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCCB, Đại diện các tổ chức đoàn thể: BCH Công đoàn, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và 07 viên chức là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ (theo giấy mời)

                                               Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`23/07)

 

 

10h00

Họp Ban tổ chức mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy  Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở

Chủ trì: GS. Nguyễn Ngọc Hòa

TP: Theo quyết định,

                                  Phòng A.401

 

14h00

 

 

14h30

 

 

15h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 8/2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                  Phòng A.207

 Họp Góp ý cho gói thầu thiết bị phòng học Cơ sở 2.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Trưởng các đon vị; mời đ/c Thủy Phòng ĐTĐH, đ/c Vĩnh, đ/c Định Phòng QT.

                                           Phòng A.402

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định            

                                                  Phòng A.207

 

 

 

Thứ Sáu

(24/07)

 

 

08h00

 

Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam.

(Tại FLC Sầm Sơn – Thanh Hóa)

TP: theo Quyết định và Giấy mời

                         (từ ngày 24 đến 27/07/2020)

 

14h00

 

 

 

Tải lịch tuần tại đây