LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27  ĐẾN NGÀY 31/07/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(27/07)

08h00

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

15h30

 

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng PT  báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

                                                     Bộ Tư pháp

Thứ Ba

(28/07)

 

08h30

 

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 – 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự.

                                                  Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

16h00

 

Họp Hội đồng hủy văn bằng, chứng chỉ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định,

                                                  Phòng A.207

 

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Mức độ hài lòng về học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Chu Văn Đức làm chủ nhiệm

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.207

Thứ Tư

(29/07)

 

08h00

Họp tổng kết công tác Hội nghị mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                                        Phòng A.207

16h00

(chuyển) Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Mức độ hài lòng về học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do TS. Chu Văn Đức làm chủ nhiệm

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                                        Phòng A.207

Thứ Năm

(`30/07)

 

 

08h00

 

14h00

 

 

15h30

 

 

 

 

14h00

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: các đ/c được cử tham gia công tác thanh tra, kiểm tra công tác in sao đề thi, coi thi chấm thi (Theo quyết định) . TTCNTT chuẩn bị kỹ thuật            

                                                  Phòng A.402

Phòng ĐTĐH báo cáo Ban Giám hiệu một số công việc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng ĐTĐH ( đ/c Trần Lệ Trinh thư ký).

                                              Phòng A.207

Họp triển khai công tác tuyển sinh cao học đợt 1/2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: đại diện Lãnh đạo các đơn vị theo Kế hoạch, mời đ/c Tô Văn Hòa

Phòng A.207

Thứ Sáu

(31/07)

 

 

08h00

 

 

14h00

 

 

Ghi chú: Ngày 01-02/08/2020 Tổ chức thi tuyển sinh Cao học Luật đợt I năm 2020 tại Trường

Tải lịch tuần tại đây