LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03  ĐẾN NGÀY 07/08/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(03/08)

08h00

 

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho viên chức Nhà trường

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Phòng Tổ chức cán bộ, toàn thể viên chức tham gia lớp học.   

                                           Phòng A.402

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét chọn đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22 năm 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

09h30

Họp BTC hội thảo quốc tế “Pháp luật bảo hiểm y tế: một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” trong khuôn khổ Tuần lễ pháp luật Việt - Đức

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

14h30

Họp triển khai phương án giảng dạy học kỳ I năm học

2020 – 2021.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, SĐH, Giám đốc TTCNTT, Trưởng Phòng TCKT.

                                        Phòng A.207

 

 

 

15h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường về việc triển khai Đề án thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ trường Chu Mạnh Hùng

TP: Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.(thư ký HĐ Trường báo cáo)

                                           Phòng A.207

 

 

10h30

Họp BTC hội thảo quốc tế “Pháp luật đầu tư và  pháp luật doanh nghiệp: Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” trong khuôn khổ Tuần lễ pháp luật Việt - Đức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

16h00

Hội nghị liên tịch phổ biến, quán triệt, triển khai Đề án thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng trường

TP: Đảng ủy, Lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội.(thư ký HĐ Trường báo cáo)

                                           Phòng A.207

 

17h00

Hội nghị Hội đồng trường

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ trường Chu Mạnh Hùng

TP: Các thành viên Hội đồng trường (thư ký HĐ Trường báo cáo)

                                           Phòng A.207

 

Thứ Ba

(04/08)

 

07h30

 

 

 

08h00

Hội nghị Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên

                                           Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh  dự Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 7 (Địa điểm : Hội trường đa năng)

14h00

 

 

 

 

 

08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về việc triển khai Đề án thành lập Hội đồng trường

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Trường

TP: Lãnh đạo Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đảng uỷ

                                              Phòng A.207

 

09h30

Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệmn kỳ 2020-2025.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ trường Chu Mạnh Hùng

TP: toàn thể viên chức (không gồm các viên chức tập sự), người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn (viên chức, người lao động Phân hiệu họp trực tuyến)

                                           Phòng A. 403

 

 

11h30

Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên thứ nhất)

Thành phần: Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

                                                  Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

(05/08)

 

08h30

Họp Ban Giám hiệu.

- Phòng Quản trị báo cáo về phương án dịch vụ trông giữ xe ( có đối tác hợp tác với trường)

- Phòng TCCB báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ.

                                                      Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

16h00

 

 

16h30

 

 

 

 

 

Họp Giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn trường. ( trực tuyến với Phân hiệu)

                                               Phòng A.207

Họp Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp Đại học Luật hệ VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định 

                                              Phòng A.207

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(`06/08)

 

 

08h00

Đoàn Thanh tra thi THPT Quốc gia năm 2020 tại Lào Cai từ ngày 06/8 đến hết ngày 11/8/2020.

Trưởng Đoàn: Phó Hiệu trưởng  PT Trần Quang Huy

Thành phần: Theo Quyết định.

 

14h00

 

 

 

(hoãn) Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp đổi mới để phát triển”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

 

 

15h30

(chuyển) Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                    Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(07/08)

 

 

08h00

 

 

14h00

 

 

 

Tải lịch tuần tại đây