LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10  ĐẾN NGÀY 14/08/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(10/08)

08h00

 

 

16h00

Lãnh đạo HĐT, Ban Giám hiệu báo cáo Ban Cán sự đảng BTP.

                                   Bộ Tư pháp

 

Thứ Ba

(11/08)

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(12/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07h30

 

Họp Tập thể lãnh đạo

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh

TP: Ban Thường vụ ĐU, lãnh đạo HĐT, Ban Giám hiệu; mời đại diện Hội CCB, Công đoàn. đoàn TNCSHCM (Trưởng phòng TCCB báo cáo).

                                                     Phòng A.207

14h00

 

 

 

14h00

 

 

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật Nhật Bản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, Phòng ĐTĐH

                                             Phòng A.903

Họp Hội đồng tuyển sinh K45 Đại học luật Hệ chính qui.

Chủ trì: Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                           Phòng A.207

 

 

08h00

 

Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: thành viên HĐT (Trưởng phòng TCCB báo cáo).

                                                    Phòng A.207

 

16h00

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Bình luận một số án lệ đầu tư quốc tế tiêu biểu liên quan tới các nguyên tắc cơ bản của pháp luật đầu tư quốc tế” do ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A.207

 

10h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Quy định về mua sắm chính phủ trong các FTA thế hệ mới của Việt Nam - Những thách thức đặt ra trong việc thực hiện các cam kết” do ThS. Lê Đình Quyết làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                       Phòng A.207

 

 

 

17h00

Hội nghị Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên (Trưởng Phòng TCCB báo cáo)

                                           Phòng A.207

 

 

17h45

Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: thành viên HĐT (Trưởng phòng TCCB báo cáo).

                                                    Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`13/08)

 

 

08h00

 

 

10h00

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng và Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy dự họp tại Bộ Tư pháp

 

(chuyển) Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự

 

                                               Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

(hoãn) Lãnh đạo HĐT, Ban Giám hiệu báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh

                                   Bộ Tư pháp

 

Thường vụ Đảng ủy, Quyền CT HĐ Trường , Ban Giám hiệu báo cáo Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp.

                                   Bộ Tư pháp

                       

 

 

Thứ Sáu

(14/08)

 

 

09h00

 

 

 

 

10h30

 

 Họp Hội đồng tốt nghiệp, Hội đồng tuyển sinh các lớp Đâị học Luật hệ VLVH.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.207

Họp xét học bổng Chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban điều hành chương trình CLC.

                                               Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

 

17h00

 

 

 

 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự

 

                                               Phòng A.207

 

Họp Hội đồng trường.

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: thành viên HĐT (Trưởng phòng TCCB báo cáo).

                                                    Phòng A.207

 

Tải lịch tuần tại đây