LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17  ĐẾN NGÀY 21/08/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(17/08)

07h30

 

Họp Ban chấp hành Đảng bộ 

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đ/c  Đảng ủy viên; mời UBKT Đảng ủy tham dự.

                                           Phòng A.207

 

14h00

 

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Trần Quang Huy, Vũ Thị Lan Anh, Tô Văn Hòa, Nguyễn Triều Dương dự Đại hội Đảng bộ Khối các Trường Đại học, cao đẳng Hà Nội.

              (từ 14h00 ngày 17/8 đến hết ngày 18/8/2020)

Thứ Ba

(18/08)

 

07h30

 

 

 

14h00

 

 

Thứ Tư

(19/08)

 

08h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đại học chính qui.  

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

14h00

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh K45 Đại học Luật hệ chính qui

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.402

Họp phụ huynh Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ K44.

Chủ trì: Phó Hiiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đ/c Nguyễn Văn Quang – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Đ/c Lê Đình Nghị - Trưởng phòng Đào tạo đại học, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Và các thành viên Ban điều hành chương trình liên kết đào tạo

                                                 Phòng A.207

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.205

09h30

Phòng Đào tạo ĐH báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: BGH, lãnh đạo Phòng ĐTĐH.

                                                Phòng A.207

Thứ Năm

(`20/08)

 

 

08h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy nghỉ phép từ ngày 20/08 đến hết ngày 21/08/2020

14h00

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Đoàn TNCS HCM về công tác truyền thông

Phòng A.207

Thứ Sáu

(21/08)

 

 

08h00

 

 

15h00

 

Họp thường vụ  Đảng ủy 

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các đ/c  ủy viên thường vụ Đảng ủy và đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy; mời Trưởng Ban kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Tuyến.

                                              Phòng A.207

Tải lịch tuần tại đây