LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24  ĐẾN NGÀY 28/08/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(24/08)

 

10h00

 

 

 

 

 

09h00

 

 

 

 

 

Họp chuyển giao phần mềm quản lý văn bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Trường Phòng TCKT, HCTH, GĐTTCNTT, CNTT Đại học Thủy Lợi

                                                Phòng A.207

 

 

Họp UBKT Đảng ủy thực hiện kết luận số 92 của UBKT Thành ủy Hà Nội.

Chủ trì: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Tô Văn Hòa

TP: các thành viên UBKT Đảng ủy.

                                                      Phòng A.401


 

14h00

 

Họp về một số nội dung liên quan đến đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng ĐT Đại học

                                             Phòng A.207

 

Thứ Ba

(25/08)

 

08h00

 

 

Hội đồng nghiệm thu giáo trình Luật so sánh do PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Vân làm chủ Biên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

14h00

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

                                              Hội trường Đảng bộ Khối

 

10h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

Chủ trì: Hiệu trưởng 

TP: Ban Giám hiệu

                                                  Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

(26/08)

 

07h30

 

 

09h15

 

 

 

 

 

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên, đại diện ĐUK và các đồng chí được mời tham dự (họp cả ngày)

                                               Phòng A.207

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (điểm cầu ĐH Luật HN)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Ban chấp hành Đoàn Trường, đoàn viên, sinh viên được triệu tập.

                                           Phòng A.402

 

 

 

 

 

14h00

 

 

15h30

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, đại diện lãnh đạo Phòng HTQT tham dự buổi tiếp ông Stefan  Hase-Bergen, Trưởng đại diện của DAAD Việt Nam

                              Phòng Tiếp khách quốc tế - Bộ Tư pháp

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCCB

Chủ trì: Hiệu trưởng 

TP: Toàn thể viên chức Phòng TCCB

                                                  Phòng A.207

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 - 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo tham dự.

                                       Phòng A.401 

 

 

15h30

Họp BTC Hội thảo khoa học cấp Trường: “Đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp đổi mới để phát triển”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

 

Thứ Năm

(`27/08)

 

 

08h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 9/2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.401

 

14h00

 

 

 

Họp Hội đồng xét hết tập sự cho viên chức

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A.207

 

15h30

Hiệu trưởng bàn giao công tác tại Học viện Tư pháp(TP Tổ chức cán bộ, TP Hành chính Tổng hợp cùng dự).

                         Học viện Tư pháp

 

08h00

 

 

 

08h00

 

 

09h15

 

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Phòng HCTH

Chủ trì: Hiệu trưởng 

TP: Toàn thể viên chức Phòng HCTH

                                                  Phòng A.207

Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham gia Hội đồng xét xử tại Toà án nhân dân TP Hà Nội tại Trụ sở TAHN.

 

Họp rà soát Lễ công bố các Quyết định.

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ trường Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng HCTH, TCCB, TCKT, QT, Bí thư đoàn TN và đ/c Trịnh Thị Thu Hương

                                                      Phòng A. 401

 

Thứ Sáu

(28/08)

 

 

08h00

 

Phòng TCCB báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TCCB

                                                  Phòng A.207

14h00

 

Họp chuyển khai phần mềm quản lý văn bản & Lịch tuần.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị mờii Quyền Chủ tịch HĐ Trường. (các đ/c mang theo máy tính xách tay)

                                         Phòng A.402

 

Thứ Bảy

(29/08)

09h15

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Quyền Chủ tịch HĐT và Hiệu trưởng.

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đại diện Hội sinh viên, Trưởng bộ môn (hoặc phó nếu trưởng vắng) thuộc Khoa, Giám đốc TT thuộc Viện LSS và theo Giấy mời.

Phân hiệu (dự lễ trực tuyến tại Phân hiệu)

TP: Phó GĐ Phân hiệu, Chánh VP, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân hiệu, đại diện các tổ chức chính trị XH của Phân hiêu.

                                           Hội trường A.403.