LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 31/08  ĐẾN NGÀY 04/09/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(31/08)

08h30

 

Hiệu trưởng làm việc với  Phòng Tài chính – Kế toán

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Phòng Tài chính – Kế toán.

                                                  Phòng A.207

 

14h00

Họp HĐTS hệ đại học chính quy Khóa 45.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

TP: Theo quyết định ; Mời Thanh tra tuyển sinh

                                                 Phòng A.401

 

08h00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.401

 

14h30

Ban Giám hiệu họp bàn về viêc triển khai cho sinh viên đi học trở lại.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng ĐTĐH, Quản trị, Ytế, mòi đại diện lãnh đạo phòng HCTH dự.

                                                          Phòng A.401

 

10h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với đại diện Đại học Arizona về chương trình liên kết đào tạo.

TP: Trưởng Phòng HTQT, Chuyên viên phụ trách chương trình liên kết đào tạo.

                                                  Phòng A.211

 

Thứ Ba

(01/09)

 

08h00

 

 

 

 

09h00

 

 

 

09h30

 

 

 

 

Họp Hội đồng tuyển sinh  & Hội đồng tốt nghiệp  hệ VLVH.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

TP: Theo quyết định.

                                                 Phòng A.207

Họp Thường vụ Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Chu Mạnh Hùng

TP: Thường vụ Đảng ủy, mời đ/c Trần Ngọc Định - Phụ trách văn phòng Đảng ủy)

                                           Phòng A.401

(hoãn) Hiệu trưởng làm việc với  Phòng Quản trị

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Phòng Quản trị ( mời Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, Trưởng phòng HCTH cùng dự)

                                                  Phòng A.402

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(02/09)

 

08h00

                              Nghỉ quốc Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

                              Nghỉ quốc Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(`03/09)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

Họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định (Mời Hiệu trưởng cùng dự)

                                                Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội” do ThS. Nguyễn Trọng Quang làm chủ nhiệm.

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A.401

 

9h30

 

 

 

10h30

 

 

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin.

                                                  Phòng A.207

Hiệu trưởng làm việc với Ban thường vụ Công đoàn.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban thường vụ Công đoàn

                                                      Phòng A.207

 

 

 

 

14h00

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học “Kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội” do PGS.TS Đặng Thanh Nga làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                    Phòng A.207

 

16h00

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học “ Vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo hệ cử nhân chính quy văn bằng 1 ở Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay ” do TS. Trịnh Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(04/09)

 

 

08h00

 

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí báo cáo

- Trạm y tế báo cáo;

- Trung tâm Công nghệ thông tin báo cáo;

- Phòng Quản trị báo cáo;

                                                  Phòng A.207

 

13h00

 

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” do TS. Ngọ Văn Nhân làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.401

 

13h30

 

 

 

14h30

Họp Ban sửa đổi chương trình đào tạo thạc sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: theo Quyết định (Các trưởng khoa báo cáo về kết quả xây dựng chuẩn đầu ra và sửa chương trình)

                                                  Phòng A.207

Họp giao ban công tác tháng 9.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường, trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng cử phó đi thay).

                                                   Phòng A.402

 

16h00

Lễ bàn giao công tác lãnh đạo Trường 

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường, trưởng các đơn vị thuộc trường và đại diện các tổ chức chính trị, xã hội.

                                                  Phòng A.402