LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07/09  ĐẾN NGÀY 11/09/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(07/09)

08h00

 

Họp triển khai kế hoạch thực hiện BHYT SV năm học 2020-2021

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phòng Đào tạo, Phòng tài chính- kế toán, Trạm y tế, Phòng công tác sinh viên, Trung tâm công nghệ

thông tin (Trạm  y tế chuẩn bị).

                                                         Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

16h00

 

 

Hiệu trưởng làm việc với  Phòng Quản trị

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Phòng Quản trị ( mời Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, Trưởng phòng HCTH cùng dự).

                                                              Phòng A.207

 

Họp HĐ Tuyển sinh K45 hệ đại học chính quy.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định.

                                                           Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huyl làm việc với toàn thể viên chức Phòng Đào tạo đại học, mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

                                                           Phòng A.207

 

 

Thứ Ba

(08/09)

 

08h00

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin.

                                                           Phòng A.207

13h30

Bí thư Đảng ủy - Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT và Trưởng Phòng HCTH họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

09h00

Họp với Đại học Arizona về tuyển sinh chương trình LKĐT

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Nguyễn Văn Quang, Lê Đình Nghị, Nguyễn Tài Tuấn Anh 

(Họp trực tuyến) A.402

 

09h30

 

 

Hiệu trưởng làm việc với  Phòng Đảm báo chất lượng Đào tạo và Khảo thí

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể viên chức Phòng Đảm báo chất lượng Đào tạo

                                                           Phòng A.207

 

10h00

 

 

 

 

10h15

Họp với Ông Stephan Hase-Bergen, Trưởng Đại diện DAAD

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Trưởng phòng Phòng HTQT, Lê Thị Lợi, Hoàng Trang Ly

Mời GS Simon tham gia, Phòng HTQT chuẩn bị.

                                                         Phòng A.211

Bí thư Đảng ủy - Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo Phòng ĐBCL&KT và Trưởng Phòng HCTH

                                                               Phòng A.401

 

Thứ Tư

(09/09)

 

08h00

 

Hiệu trưởng, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng Giao ban thủ trưởng các đơn vị tại Bộ Tư pháp

                                             Hội trường Đa năng

 

14h00

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Thực hiện chủ trương của Đảng về giáo dục "đức-trí-thể-mỹ" trong phát triển chương trình đào tạo cử nhân tại Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Thành phần: Theo Quyết định

                                                            Phòng A.207

 

8h30

Họp Hội đồng góp ý đề cương Luận án tiến sĩ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                           Phòng A.401

 

Thứ Năm

(`10/09)

 

 

 

 

 

 

08h00

 

Họp Ban Giám hiệu

-  8h-9h:Phòng TCKT báo cáo về giải ngân kinh phí không tự chủ năm 2020  mời Đại diện lãnh đạo phòng QLKH, TCKT, TCCB, TTTV, Quản trị, BMNN. Đ/C Nguyễn Hùng Vừa (phân hiệu Đăk lăk họp trực tuyến cùng)

- 9h-10h: Phòng TCCB báo cáo về  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, chiến lược phát triển Trường.

- 10h-10h30: Phòng Quản trị báo cáo về Đề án sử dụng tài sản công.

- 10h30-11h30: Phòng HCTH báo cáo về kế hoạch triển khai NQ54, báo cáo về tổng kết Đề án 549, Quy chế dân chủ 

 

                                                            Phòng A.207

 

13h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng A207

 

 

Họp Ban Điều hành Chương trình LKĐT Arizona

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định. Mời cô Nguyễn Thu Thủy PTP P. ĐTĐH tham dự.

                                                               Phòng A.207

 

 

 

 

 

 

 

16h00

(Hoãn) Họp HĐ xét tốt nghiệp các lớp Đại học hệ VLVH.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định.

                                                           Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(11/09)

 

 

08h00

 

Hiệu trưởng dự hội đồng nghiệm thu đề tài tại Học viện Tư pháp.

15h00

Họp Ban Giám hiệu .

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo một số công việc.

                                                           Phòng A.207