LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14  ĐẾN NGÀY 18/09/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(14/09)

08h00

 

Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị quản lý đào tạo (Trưởng Phòng: HCTH, TCCB cùng dự)

 8h-9h30: làm việc với toàn thể viên chức phòng Đào tạo sau đại học (mời Giám đốc TT CNTT, Trưởng phòng TCKT cùng dự)

 9h30-11h: Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Phòng Công tác Sinh viên

                                                   Phòng A.207

14h00

 

Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Phòng Thanh tra (Trưởng Phòng: HCTH, TCCB cùng dự)

                                                    Phòng A.207

 

14h00

Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

8h30

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: theo Quyết định

Phòng A.401

 

Thứ Ba

(15/09)

 

8h-9h00

 

 

 

9h30-11h

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo Đại học (Trưởng Phòng: HCTH, TCCB cùng dự)                                   

                                                  Phòng A.207      

 

Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động

                                                   Phòng A.205

 

14h00

 

 

 

 

 

16h30

 

Họp kiểm điểm thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội

                                        Phòng A.207

 

Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban giám hiệu, Bí thư Đảng ủy, Q. Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo Phòng TCCB

                                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

(16/09)

 

08h00

 

 

 

 

 

10h-10h30

 

 

 

 

 

10h30-11h30

Họp kiểm điểm thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng, phó các đơn vị: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí, Phòng Hành chính – tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Phòng Thanh tra.

                                        Phòng A.207

 

Họp liên tịch về kiện toàn Phó Hiệu trưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Q. Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội (mời Đại diện Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp)

Phòng A.207

 

Họp Ban giám hiệu về kiện toàn Phó Hiệu trưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, mời Đại diện Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy - Q. Chủ tịch HĐT

Phòng A.207

14h00

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên (mời Hiệu trưởng và PHT Trần Quang Huy tham dự)

                                                   Phòng A.207

 

Thứ Năm

(`17/09)

 

 

08h00

 

 

 

9h15

 

 

 

[HOÃN] Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Phòng Hợp tác Quốc tế     

                                                 Phòng A.207                          

 

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 – 2020.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng Thanh tra ĐT dự.

                                                   Phòng A.207

                  

14h00

 

 

 

[HOÃN] Hiệu trưởng, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng  đi công tác TP Hồ Chí Minh.

 

 

14h00

Họp về công tác Tạp chí luật học.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: đ/c Nguyễn Văn Quang - Phó tổng biên tập tạp chí, trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, đ/c Nguyễn Hoàng Lan - Phó Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí.

                                                                   Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(18/09)

 

 

08h00

 

Hiệu trưởng, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng dự họp tại Bộ Tư pháp

                                                                          Hội trường đa năng

16h00

 

Họp Hội đồng trường về công tác tổ chức cán bộ 

Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng trường 

Thành phần: Thành viên Hội đồng trường

                                                                      Phòng A.207

 

Thứ Bảy

(19/09)

 

 

08h00

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng dự họp Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (từ ngày 19- 20/09/2020)

Trường ĐH. Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa Vĩnh Phúc