LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21  ĐẾN NGÀY 25/09/2020

(Lịch cập nhật lúc 14h00 Thứ Bảy, ngày 19/09/2020)

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(21/09)

08h00

 

Nhập học chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Nguyễn Tài Tuấn Anh Phòng hợp tác quốc tế, Lê Đình Nghị Phòng Đào tạo, Nguyễn Thị Thu Hường Phòng tài chính kế toán, Phạm Hoài Điệp Phòng Đào tạo( Phòng Đào tạo đại học, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng tài chính kế toán chuẩn bị)

                                                        Phòng A.401

13h30

 

Họp Ban xây dựng chiến lược

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh 

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.207   

 

08h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp với Khoa HCNN về công tác cán bộ.

15h30

Hiệu trưởng đi công tác Vĩnh Phúc

TP: Ban xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

 

 

10h00

 Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Cán bộ chủ chốt, Trưởng các bộ môn thuộc khoa, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, (Trực tuyến tại Phân Hiệu)

                                               Phòng A.402    

 

 

11h00

Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

                                                    Phòng A.207

 

Thứ Ba

(22/09)

 

8h00-17h00

 

 

Họp Ban  Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định (Mời PHT Trần Quang Huy, PHT Lê Đình Nghị cùng dự)

                                               Vĩnh Phúc

 

 

 

 

08h30

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Mức độ hài lòng về học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                 Phòng A.401

 

 

 

08h00

Hội thảo khoa học cấp Trường: “Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019”

Chủ trì: Q. Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                    Phòng A.402

 

Thứ Tư

(23/09)

 

08h00

  Hiệu trưởng tham dự Họp Giao ban Lãnh đạo Bộ Tư pháp (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán dự cùng)

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh K45

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.207    

 

08h00

 

 

 

08h00

 

Làm việc với Chi hội Luật gia Bộ GDĐT và Đại học Ngoại Thương.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy 

TP: Đại diện 2 Chi hôi (Bộ GD-ĐT, Đại học Ngoại Thương) mời đ/c Trịnh Thu Hương, Trần Ngọc Định, Trần Kim Liễu tham dự.

                                                Phòng A.211

Họp tiếp Đoàn giám sát vệ sinh, chất lượng nước sạch tại các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và THCN của Thành phố Hà Nội.

TP: đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHN; Lãnh đạo, Cán bộ Phòng Quản trị, Trạm Ytế (được phân công). 

                                                Địa điểm Trạm Ytế. 

 

10h00

Họp UBKT Đảng ủy về thực hiện chương trình  kiểm tra Đảng ủy, thông qua chương trình kiểm tra giám sát của UBKT.

Chủ trì: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Tô Văn Hòa.

TP: Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy

                                             Phòng A.401    

 

10h30

Họp triển khai thu học phí năm học 2020-2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời PHT Trần Quang Huy cùng dự, Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, TCKT, CTSV, Đào tạo SĐH, TT Công nghệ Thông tin (Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị tài liệu)

                                               Phòng A.207     

 

 

Thứ Năm

(24/09)

 

 

8h00

[HOÃN] Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin thư viện

Phòng A.207

14h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay" (TN18/X07) thuộc Chương trình Tây Nguyên 4, do Trường đại học Luật Hà Nội là cơ quan 

Chủ trì, PGS. TS. Tô Văn Hòa là chủ nhiệm.- GS. TS. Hoàng Thế Liên (Chủ tịch hội đồng)

TP: Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Ban chủ nhiệm Đề tài, đại diện Phòng QLKH, Chương trình Tây Nguyên 4, Bộ Khoa học và Công nghệ và những người quan tâm. 

                                                     Phòng A.402

 

9h30

[HOÃN] Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Phòng Hợp tác quốc tế

Phòng A.207

 

08h00

 

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

8h00

Hội thảo khoa học cấp Trường: “75 năm Liên hợp quốc – Thành tựu, thách thức và những đóng góp của Việt Nam”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                                           Phòng A.402

 

Làm việc với Đoàn Xác minh thanh tra Bộ Tư pháp

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đoàn xác minh,  Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng:TCCB, Thanh tra - Pháp chế, Hành chính - Tổng hợp, Đ/c Bùi Đăng Hiếu

Phòng A.207

 

Quyền chủ tịch HĐT Trường dự họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đại diện Lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí cùng dự)

 

 

14h00

Hiệu trưởng, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng  đi công tác TP Hồ Chí Minh.

 

 

Thứ Sáu

(25/09)

 

 

08h00

 

Hiệu trưởng, Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Trường Đại Học Luật TP.HCM về tổng kết Đề án 549

TP. Hồ Chí Minh

16h30

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên T10 năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                  Phòng A.207

 

08h00

Hội thảo khoa học cấp Trường: “25 năm thành lập WTO: Thành tựu và thách thức”

Chủ trì: Phó Hiệu Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

                                             Phòng A.402

 

08h30

 Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Nâng cao hoạt động tự học của sinh viên hệ đào tạo chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

 

 

10h00

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Giấy phép môi trường - Pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                               Phòng A.207