LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

05/10

(Sáng)

8h00: Chủ trì Họp đảng uỷ về các quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng Trường ban hành

Phòng A.207

8h00: Họp đảng uỷ về các quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng Trường ban hành

Phòng A.207

8h00: Họp đảng uỷ về các quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng Trường ban hành

Phòng A.207

 

8h00: Họp đảng uỷ về các quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng Trường ban hành

Phòng A.207

Đoàn Công tác Thanh tra Bộ Tư pháp làm việc tại Trường

Phòng A.401

CHIỀU

 

14h00: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự (TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

Phòng A.207

[HOÃN] 14h00: Chủ tịch HĐ đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Phòng A.401

 

14h00: Dự buổi làm việc với toàn thể viên chức Khoa Pháp luật dân sự (TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

Phòng A.207

 

 

15h30: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa Lý luận Chính trị

Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)    

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp Ban rà soát, cập nhật chương trình SĐH và Ban XD chuẩn đầu ra chương trình ThS.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h30: Dự buổi làm việc với toàn thể viên chức Khoa Lý luận Chính trị

Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)    

Phòng A.207

 

Thứ Ba

06/10

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

8h00: Làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm tư vấn pháp luật (TP:HCTH, TCCB cùng dự)    

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

8h30: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy chủ trì Họp ban tổ chức Hội thảo quốc tế "Đánh giá tác động xã hội của chính sách trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật"

TP: theo Quyết định.

Phòng A.211

08h00: Chủ trì  Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên

Phòng A.402

 

8h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa 42,43,44 học kỳ 1 năm học 2020-2021

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT;

TP Thanh tra; GĐ TTCNTT, Bí thư Đoàn trường.

(Phòng CTSV chuẩn bị)

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa PL Kinh tế

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức”Làm việc tại Trường

TP: theo Quyết định

                Phòng A.401

Làm việc tại Trường

 

 

15h30: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa PL hình sự

(Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)     

 Phòng A.207

 

16h30: Chủ trì họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo quốc tế “Pháp luật Bảo hiểm y tế của Đức và Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ so sánh và những đề xuất cho Việt Nam”  trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức”

TP: theo Quyết định

            Phòng A.401

 

 

Thứ Tư

07/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa PL Hành chính - Nhà nước.

TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

 Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Hội thảo “Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật đất đai 2013

Phòng A.402

08h30: Chủ trì  họp các nhà thầu dự án Cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

 

 

Làm việc tại Trường

8h00: Hội thảo “Cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật đất đai 2013”

TP: theo kế hoạch, Giấy mời và các giảng viên sinh viên quan tâm.

Phòng A.402

8h30: Họp các nhà thầu dự án Cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

TP: Ban QLDA BTP, Các nhà thầu Xây lắp, PCCC, Kiểm toán; TP Quản trị, TP TC-KT, Chuyên viên Nguyễn Tiến Định;

Phòng A.401

 

 

09h30: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa Pháp luật quốc tế

TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

 Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành nội bộ của BTP

TP: Ban giám hiệu, TTCNTT, Lãnh đạo Phòng HCTH, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, chuyên viên tổng hợp và nhân viên văn thư Phòng HCTH, 

Phòng B301

14h00:Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành nội bộ của BTP

Phòng B301

14h00:Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành nội bộ của BTP

Phòng B301

14h00:Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành nội bộ của BTP

Phòng B301

14h00:Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành nội bộ của BTP

TP: Ban giám hiệu, TTCNTT, Lãnh đạo Phòng HCTH, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, chuyên viên tổng hợp và nhân viên văn thư Phòng HCTH, 

Phòng B301

Làm việc tại Trường

15h30: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

15h30: tham dự họp Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

15h30: tham dự họp Ban Giám hiệu 

Phòng A.207

15h30: tham dự họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

Thứ Năm

08/10

(Sáng)

 

 

8h00: Làm việc với toàn thể viên chức Khoa PL Thương mại quốc tế

TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

 Phòng A.207

 

8h30: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Hủy chủ trì Họp Ban điều phối, nhóm chuyên gia và tổ công tác triển khai Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

(Cả ngày) Khám sức khỏe cho nữ công chức, viên chức, người lao động của Trường

Trạm Y tế

 

 

09h30: Làm việc với toàn thể viên chức Viện Luật so sánh (TP: HCTH, TCCB cùng dự)     

 Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học.

TP: theo Quyết định

                 Phòng A.401

 

 

CHIỀU

14h00: Tham dự cuộc họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

Phòng A.207

 

14h00:  Chủ trì họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

Phòng A.207

15h30: Chủ trì họp  Hội đồng tuyển sinh, các lớp hệ VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Tham dự cuộc họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

Phòng A.207

15h30: chủ trì Họp Ban kiểm kê tài liệu thư viện .

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

14h00: Tham dự cuộc họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

Phòng A.207

 

14h00: Tham dự cuộc họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

Phòng A.207

 

Họp về kế hoạch công tác nhập học K45 hệ Đại học chính quy,

TP: BGH, lãnh đạo: Phòng ĐTDH, CTSV, đại diện lãnh đạo phòng: TCKT, Thanh tra, TT CNTT, Phòng Quản trị, Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Thứ Sáu

09/10

(Sáng)

7h30: Chủ trì Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

 

 

8h30: tham dự Giao ban quý III- 2020.

Phòng A.402

 

 

7h30: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

 

8h30: Chủ trì Giao ban quý III-2020.

TP: mời Chủ tịch HĐ Trường, cán bộ chủ chốt. cùng dự).

Phòng A.402

10h30: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lắk

TP: Theo Quyết định  (có các thành viên BGH)

Phòng A207

 

7h30: Họp Đảng ủy

Phòng A.207

 

 

 

8h30: tham dự Giao ban quý III- 2020.

Phòng A.402

10h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lắk

TP: Theo Quyết định  (có các thành viên BGH)

Phòng A207

 

 

 

 

 

8h30: tham dự Giao ban quý III- 2020.

Phòng A.402

10h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lắk

TP: Theo Quyết định  (có các thành viên BGH)

Phòng A207

7h30: Họp Đảng ủy

Phòng A.20

 

 

7

8h30: tham dự Giao ban quý III- 2020.

Phòng A.402

10h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lắk

TP: Theo Quyết định  (có các thành viên BGH)

Phòng A207

8h30:Họp giao ban công tác quý III- 2020.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: cán bộ chủ chốt

Phòng A.402

 

10h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đăk Lắk

TP: Theo Quyết định  (có các thành viên BGH)

Phòng A207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Gặp mặt các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp tại Phân hiệu tập huấn các quy định nội bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Trường

TP: P. Tổ chức cán bộ và các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp tại Phân hiệu.

Phòng A207

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

10/10

sáng

08h30: Dự  Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

Hội trường A.403

08h30: Chủ trì  Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

Hội trường A.403

08h30: Dự  Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

Hội trường A.403

08h30: Dự  Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

Hội trường A.403

08h30: Dự  Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

Hội trường A.403

08h30 :Lễ Khai giảng lớp cao học Khóa 28A và lớp nghiên cứu sinh khóa 26A.

TP: Đại diện các đơn vị thuộc Trường; đại diện Đoàn thanh niên.

- Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học của các ngành đào tạo.

- Toàn thể học viên Lớp cao học khóa 28A và Lớp nghiên cứu sinh khóa 26A và theo Giấy mời

Hội trường A.403