LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

12/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

7h30: Chủ trì họp bàn về công tác đào tạo

TP: PHT: Trần Quang Huy, Lê Đình Nghị; TP: TCCB, HCTH, TCKT, Thanh tra, Lãnh đạo Phòng Đào tạo

Phòng A.401

10h00: Dự lễ công bố QĐ thành lập Trường CĐ Luật Miền bắc

Thái Nguyên

Dự Toạ đàm góp ý dự thảo TT ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ (cả ngày)

Bộ GDĐT

7h30: Họp bàn về công tác đào tạo

 

Phòng A.401

7h30: Họp bàn về công tác đào tạo

 

Phòng A.401

Kiểm tra, sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại phân hiệu (cả ngày)

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Làm việc với toàn thể viên chức Bộ môn Ngoại ngữ

(Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)      

Phòng A.401

 

 

 

14h00: Hiệu trưởng làm việc vớitoàn thể viên chức Bộ môn Ngoại ngữ

(Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)      

Phòng A.401

15h30:  Hiệu trưởng làm việc với toàn thể viên chức Bộ môn Giáo dục thể chất (Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)   

Phòng A.401

15h30:  Làm việc vớitoàn thể viên chức Bộ môn Giáo dục thể chất (Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)   

Phòng A.401

Thứ Ba

13/10

(Sáng)

 

 

8h00-9h00:  Làm việc với toàn thể viên chức Trạm y tế

(Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)   

Phòng A.401

08h00: Chủ trì Hội thảo cấp Trường "Giảng viên trẻ với đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Luật Hà Nội"

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  

Phòng A.402

 

09h00: Chủ trì Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Pháp.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT, các giảng viên đã học tập tại Pháp và các nước nói tiếng Pháp.

Phòng A.207

 

 

Kiểm tra, sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại phân hiệu (cả ngày)

Phòng A.207

8h00: Hội thảo khoa học cấp trường: "Giảng viên trẻ với đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Luật Hà Nội"

chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Giấy mời

Phòng A.402

9h00-10h00Làm việc với Hội cựu chiến binh (Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)  

Phòng A.401

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát công việc chuẩn bị hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021

TP: lãnh đạo phòng HCTH, đ/c Phạm Thị Hằng, đ/c Nguyễn Sơn Tùng.

               Phòng A.401

14h00: Dự họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Tư

14/10

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội trường A.403

 

 

08h00: Chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

TP: Toàn thể viên chức, người lao động

Hội trường A.403

08h00: Tham dự Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội trường A.403

 

 

08h00: Tham dự Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội trường A.403

 

08h00: Tham dự Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội trường A.403

 

 

08h00: Hội nghị triển khai công tác năm học 2020- 2021và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

TP: toàn thể viên chức, người lao động Trường

Hội trường A.403

 

09h00: Lễ bế giảng và Phát bằng tốt nghiệp Khóa 3 VB1 hệ VLVH  mở tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội,

TP: Đại diện BGH, lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, Viện Luật so sánh, theo giấy mời

Phòng A.402

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại Trường

15h30: Chủ trì Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức tại Phân hiệu.

TP: theo Quyết định

        Phòng A.207

16h30: Chủ trì họp tổng kết kết quả làm việc của đoàn công tác Đắk Lắc.

TP: theo Quyết định

               Phòng A.207

14h00: Chủ trì Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Pháp.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT, các giảng viên đã học tập tại Pháp và các nước nói tiếng Pháp.

Phòng A.207

 

13h30: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” 

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

13h30: Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”  tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Phòng A.402

Thứ Năm

15/10

(Sáng)

Đi công tác tại Phân hiệu

8h00: Chủ trì họp hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp hệ VLVH 

TP: Theo quyết định.

Phòng A.207

09h00: Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học.

TP: thep Quyết định

Phòng A.207

 

(hoãn) Chủ tịch  Hội đồng tiến sĩ. 

08h30:  Chủ trì Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

08h30: Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

 (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Khóa 45.

TP: theo Quyết định

        Phòng A.207

14h00: Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ tại Viện KHPL.

13h30: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” 

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  Phòng A.402

Làm việc tại Trường

13h30: Hội thảo quốc tế “Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư - Một số kinh nghiệm của Đức và Việt Nam” 

 (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Phòng A.402

 

18h00: Lễ khai giảng K20A VB1 hệ VLVH - K20AB VB2 hệ VLVH 

TP: Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, trung tâm, viện luật so sánh

Và theo giấy mời

Hội trường A.403

Thứ Sáu

16/10

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Pháp luật Bảo hiểm y tế của Đức và Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ so sánh và những đề xuất cho Việt Nam

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

08h00: Hội thảo quốc tế “Pháp luật Bảo hiểm y tế của Đức và Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ so sánh và những đề xuất cho Việt Nam” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm  (đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử thành phần  đại biểu tham dự theo đúng Kế hoạch)

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

Tiếp viên chức, người lao động của Trường 

  Phòng A.205

14h00: (hoãn)Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ tại Viện KHPL.

 

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường