LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

19/10

(Sáng)

Đi công tác tại TP.HCM

7h30: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

8h30: Chủ trì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Phòng A.402

7h30: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

7h30: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403 

 

[cả ngày] Đón nhận sinh viên chính quy (theo Kế hoạch)

Phòng A.403

9h00: Chủ trì Buổi làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Trung tâm Thông tin thư viện

TP: mời PHT Vũ Thị Lan Anh, Trưởng phòng TCCB cùng dự

Phòng A.207

9h00:  Dự Buổi làm việc với Lãnh đạo, cấp uỷ Trung tâm Thông tin thư

Phòng A.207

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự họp giao ban Trưởng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

20/10

(Sáng)

 

8h30: Dự họp cùng Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức 1 số sự kiện

Phòng A.403

 

7h30: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

 

8h30: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

8h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

8h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

8h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

[cả ngày] Đón nhận sinh viên chính quy (theo Kế hoạch)

Phòng A.403

 

8h30: Họp Ban giám hiệu

- Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch tổ chức các ngày Kỷ niệm 9/11, 10/11 và 20/11 (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung, mời Trưởng đơn vị thuộc Trường cùng dự)

- Báo cáo về Kế hoạch tổ chức Khai giảng K45 (Phòng Đào tạo ĐH chuẩn bị nội dung, mời Trưởng đơn vị thuộc Trường cùng dự)

- Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

 

 

CHIỀU

14h00: Tham gia  Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.

14h00: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

14h00: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

14h00: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

14h00: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

 

16h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh K45

Phòng A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh K45

Phòng A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh K45

Phòng A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh K45

Phòng A.207

16h00: Họp Hội đồng tuyển sinh K45

Phòng A.207

Thứ Tư

21/10

(Sáng)

08h00: Chấm chuyên đề của Nghiên cứu sinh.

10h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy.

TP: thường vụ Đảng ủy

     Phòng A.207

7h30: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

 

9h30: Chủ trì họp bàn về công tác chuẩn bị cho Đêm nhạc thiện nguyện hướng về Miền trung, Tây Nguyên

 

Phòng A207

 

(hoãn) 09h30: Họp bàn về việc tổ chức lễ ra mắt giáo trình Tư pháp người chưa thành niên

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, HCTH, QLKH&TSTC; Khoa PL Hình sự; Đ/c Lê Thị Hạnh TTTTTV.

Phòng A.207

08h30: Bảo vệ đề án khoa học cấp nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

7h30: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

 

 

9h30: Họp bàn về công tác chuẩn bị cho Đêm nhạc thiện nguyện hướng về Miền trung, Tây Nguyên

 

Phòng A.207

 

[cả ngày] Đón nhận sinh viên chính quy (theo Kế hoạch)

Phòng A.403

 

9h30: Họp bàn công tác chuẩn bị cho Đêm nhạc thiện nguyện hướng về Miền trung, Tây Nguyên

TP: mời PHT Lê Đình Nghị, Lãnh đạo: Phòng CTSV. Đại diện Lãnh đạo Phòng: HCTH, TCKT, Quản trị, Đoàn TNCS, Công đoàn Trường

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

Làm việc tại Trường

Chủ trì họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên tháng 11 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc với Ban chấp hành công đoàn mở rộng

Phòng A.402

PHT Lê Đình Nghị làm việc với Ban Chấp hành công đoàn mở rộng

TP: Ban chấp hành công đoàn Trường, chủ tịch công đoàn bộ phận (trưởng vắng phó đi thay)

Phòng A.402

 

Thứ Năm

22/10

(Sáng)

7h30: Chủ trì đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403 

 

Tham dự Diễn đànquốc tế Franconomics lần thứ II-2020 (đến hết ngày 23/10)

Đại học Quốc gia HN

 

Làm việc tại Trường

7h30: Tham gia đón tân sinh viên chính quy K45

Phòng A.403 

 

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Hội đồng trường

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

23/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Tham dự  Ban Giám khảo Phiên toà giả định tại Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

 

 

16h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đêm nhạc Hướng về miền Trung, Tây Nguyên

Phòng A.207

 

 

 

(chuyển) Chủ trì họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên tháng 11 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Dự họp rà soát công tác chuẩn bị Đêm nhạc Hướng về miền Trung, Tây Nguyên

Phòng A.207

 

16h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đêm nhạc Hướng về miền Trung, Tây Nguyên

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng CTSV, HCTH, TCKT, Quản trị, Đào tạo sau đại học, Công đoàn Trường; lãnh đạo Đoàn TNCS

Phòng A.207