LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Trần Quang Huy

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

 

Thứ Hai

26/10

(Sáng)

10h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.401

 

10h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.401

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

10h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.401

 

10h00: Họp Thường vụ Đảng ủy.

TP: các Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.401

 

 

CHIỀU

Đi công tác TP Hồ Chí Minh

14h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Đoàn TNCS về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp bàn về việc tổ chức lễ ra mắt giáo trình Tư pháp người chưa thành niên

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, HCTH, QLKH&TSTC; Khoa PL Hình sự; Đ/c Lê Thị Hạnh TTTTTV,

Phòng A.211

Làm việc tại Trường

08h00: Dự họp cùng Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Đoàn TNCS về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

 

 

 

15h30: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

9h30: Dự họp cùng Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

 

16h00:Tọa đàm tham vấn chuyên gia về “Tổ chức và hoạt động của các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục” tại Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, TNTNNĐ

 

Thứ Ba

27/10

(Sáng)

 

Làm việc tại Đại học Luật TPHCM.

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

- Kiện toàn Hội đồng KH&ĐT.

- Cho ý kiến về Chương trình luật TMQT.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

- Kiện toàn Hội đồng KH&ĐT.

- Cho ý kiến về Chương trình luật TMQT.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

- Kiện toàn Hội đồng KH&ĐT.

- Cho ý kiến về Chương trình luật TMQT.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

- Kiện toàn Hội đồng KH&ĐT.

- Cho ý kiến về Chương trình luật TMQT.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

Chủ trì: Chủ tịch HĐ

- Kiện toàn Hội đồng KH&ĐT.

- Cho ý kiến về Chương trình luật TMQT.

TP: thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo. 

Phòng A.207

 

Thứ Tư

28/10

(Sáng)

 

8h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ

Bộ Tư pháp

08h00: tham dự Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ tại BTP

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30: Làm việc với Unicef về giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên.

Phòng: A.401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00: Họp Hội đổng tuyển sinh sau đại học đợt 2/2020.

Phòng : A.207

14h00: Họp Hội đổng tuyển sinh sau đại học đợt 2/2020.

Phòng : A.207

   

14h00: Họp Hội đổng tuyển sinh sau đại học đợt 2/2020.

Phòng : A.207

 

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng K45

Phòng A.207

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng K45

Phòng A.207

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng K45

Phòng A.207

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng K45

Phòng A.207

 

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng K45

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện Lãnh đạo: Đào tạo đại học, CTSV, Quản trị, HCTH, TCKT, TCCB, Đoàn TNCS, Phân hiệu họp trực tuyến.

Phòng A.207

 

16h00: Họp với Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng TCCB, CTSV, QLKH&TSTC, Trung tâm Thư viện, Quản trị, Tài chính - Kế toán, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học; các đơn vị chuyên môn có giảng viên thỉnh giảng, (phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì họp với Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

 

 

 

16h00: Dự họp với Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp về việc thực hiện Kế hoạch chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

29/10

(Sáng)

08h00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội.

         Thành ủy Hà Nội

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Đi công tác Đắk Lắk

 

 

Thứ Sáu

30/10

(Sáng)

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

8h00: Chủ trì Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

 

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Phòng A.403

8h00:Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng A.403

 

CHIỀU

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

 

16h00: Chủ trì họp công tác chuẩn bị cho tuần giáo dục công dân của sinh viên K45.

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCKT, ĐTĐH; Đoàn TN; cố vấn học tập các lớp K45; đại diện trung tâm UNESCO Việt Nam.

       Phòng A.207

Làm việc tại Trường

 

Đi công tác Đắk Lắk

16h00: Họp công tác chuẩn bị cho tuần giáo dục công dân của sinh viên K45.

TP: Trưởng phòng: HCTH, TCKT, ĐTĐH; Đoàn TN; cố vấn học tập các lớp K45; đại diện trung tâm UNESCO Việt Nam.

       Phòng A.207

 

Thứ Bảy

31/10

(Sáng)

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45 tại Phân hiệu

 

8h00: Chủ trì Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45 tại Phân hiệu

 

 

 

8h00: Tham dự Lễ Khai Giảng cho sinh viên chính quy K45 tại Phân hiệu

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

01/11

(Sáng)

 

07h30: Dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

07h30: Dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

 

 

 

 

CHIỀU