LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

09/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h00: chủ trì Họp Giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

14h00: Họp Giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

14h00: Họp Giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

14h00: Họp Giao ban trưởng các đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

Thứ Ba

10/11

(Sáng)

 

8h00: Chủ trì Buổi gặp mặt chào mừng ngày Truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội 10.11.2020 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

 

Hội trường: A.403

8h00: Chủ trì Buổi gặp mặt chào mừng ngày Truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội 10.11.2020 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

 

Hội trường: A.403

8h00: Dự Buổi gặp mặt chào mừng ngày Truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội 10.11.2020 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

 

Hội trường: A.403

8h00: Dự Buổi gặp mặt chào mừng ngày Truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội 10.11.2020 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

 

Hội trường: A.403

8h00: Buổi gặp mặt chào mừng ngày Truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội 10.11.2020 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

TP: Đảng ủy,Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Toàn thể viên chức, người lao động và theo giấy mời

Hội trường: A.403

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Tư

11/11

(Sáng)

 

8h30: Dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng lên giảng viên chính năm 2020 của Bộ Tư pháp

Phòng họp số 2 - N1

 

08h00: (chuyển) Chủ trì Họp Ban xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Phòng A.207

08h00:(chuyển) Họp Ban xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

13h00: Dự Hôi thảo " Pháp luật ASEAN từ góc nhìn của thanh niên.

TP: theo Giấy mời, Ban chấp hành ĐTN, giảng viên và sinh viên quan tâm 

          Hội trường A.403

14h00: (hoãn) Chủ trì Họp Ban xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Phòng A.207

13h00: Hội thảo " Pháp luật ASEAN từ góc nhìn của thanh niên.

TP: theo Giấy mời, Ban chấp hành ĐTN, giảng viên và sinh viên quan tâm 

          Hội trường A.403

14h00:(hoãn) Họp Ban xây dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng A.207

Thứ Năm

12/11

(Sáng)

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng

8h00: Dự họp giao ban thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ

Hội trường đa năng

8h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp

luật”

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, giảng viên, sinh viên có quan tâm (Đề nghị các đơn vị cử thành phần theo đúng Kế hoạch)

Phòng: A.402

10h00: Làm việc với phóng viên báo Tiền phong (mời Đại diện phòng HCTH, Đoàn TNCS cùng dự)

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

16h00: Chủ trì họp giải quyết đơn khiếu nại của thí sinh dự thi cao học (Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung, mời thành phần họp)

 

Phòng A.207

16h00: Họp giải quyết đơn khiếu nại của thí sinh dự thi cao học

 

Phòng A.207

14h00:Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 (2019-2020) cho

sinh viên các khóa 44

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra

ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa 44 của Phòng

ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

Phân hiệu (dự trực tuyến)

Phòng A.402

16h00: Chủ trì họp Hội đồng thanh lý tài sản

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

16h00: Chủ trì họp Hội đồng thanh lý tài sản

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

16h00: Họp giải quyết đơn khiếu nại của thí sinh dự thi cao học (Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung, mời thành phần họp)

 

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

13/11

(Sáng)

08h00: Dự Hội thảo tại Bộ Tư pháp.

8h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao hiệu quả đào tạo đại học ngành Luật tại Phân

hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

Phòng: A.402

8h30: Làm việc với Tổng thư ký Hội luật quốc tế

A.207

 

Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao hiệu quả đào tạo đại học ngành Luật tại Phân

hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk”

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời, giảng viên, sinh viên có quan tâm (Đề nghị các đơn vị cử

thành phần theo đúng Kế hoạch)

Trực tuyến tại Phân hiệu

Phòng: A.402

CHIỀU

 

17h30: Dự buổi làm việc của Bộ trưởng với Đại biểu quốc hội.

Bộ Tư pháp

 

 

 

Thứ Bảy

 14/11

(sáng)

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

14h-17h: Giải bóng đá giao hữu giữa Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội và các trường bạn

Sân bóng Học viện An ninh nhân dân

Chủ nhật

15/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

Chiều