LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

16/11

(Sáng)

Đi công tác Quảng Bình.

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo

Phòng : A.207

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạoPhòng : A.207

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạoPhòng : A.207

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc:

- Cho ý kiến về chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ 

- Cho ý kiến về chương trình Luật thương mại quốc tế

- Triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021

- Cho ý kiến về nhóm nghiên cứu

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

CHIỀU

14h-15h: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

14h-15h: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

15h30: Dự buổi Gặp mặt tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học Viện Tư pháp

 

Làm việc tại Trường

14h-15h: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

Thứ Ba

17/11

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

  Phòng : A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

  Phòng : A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

  Phòng : A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

TP: các Đảng ủy viên

  Phòng : A.207

8h30:Tập huấn phần mềm quản lý hành chính của Bộ Tư pháp

TP: trưởng đơn vị, chuyên viên hành chính của đơn vị

Tầng 3 nhà B

CHIỀU

 

 

 14h00: Tham gia hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

 

 

 

15h00: Hội thi kéo co chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2020

Sân trường nhà A

16h00: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng " định hướng phát triển phân hiêu"

Chủ trì: TS Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

Thứ Tư

18/11

(Sáng)

 

 

 

 

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội  - Thực trạng và giải pháp đổi mới để phát triển”

Phòng : A.402

 

 

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội  - Thực trạng và giải pháp đổi mới để phát triển”

TP:  Theo Kế hoạch, Giấy mời, giảng viên, sinh viên có quan tâm (Đề nghị các đơn vị cử thành phần theo đúng Kế hoạch)

Phòng : A.402

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

15h45: Chủ trì buổi làm việc với Đội bóng của Giảng viên và Sinh  viên Trường . 

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

17h00: Giao hữu bóng đá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam giữa đội Giảng viên của Trường và Văn phòng Chính phủ

Sân bóng Quảng An

Thứ Năm

19/11

(Sáng)

Đi công tác Đắk Lắk

09h45: Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Bộ Tư pháp

09h00: Chủ trì Họp Ban điều hành chương trình Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng : A.207

 

09h00: Họp Ban điều hành chương trình Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng : A.207

09h45: Làm việc với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Bộ Tư pháp

09h00:  Họp Ban điều hành chương trình Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

TP:  Thành viên Ban điều hành (Mời Cô Nguyễn Thu Thủy (Phó trưởng Phòng ĐTĐH cùng dự)

Phòng : A.207

CHIỀU

14h00: Chủ trì buổi Gặp mặt chào mừng Ngày truyền thống Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Phân hiệu Đắk Lắk

Phân hiệu Đắk Lắk

Làm việc tại Trường

 

 

 

15h00: Chủ trì buổi nói chuyện về chủ đề Tư pháp người chưa thành niên ở Pháp

TP: lãnh đạo P.HTQT; 01 chuyên viên Trung tâm công nghệ thông tin; giảng viên, sinh viên (theo phân công của Khoa PLHS) và các giảng viên, sinh viên khác có quan tâm.

    Phòng A402

 

14h00: [HOÃN] Chủ trì họp Ban xây dựng quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

TP: Theo Quyết định

Phòng : A.207

 

Thứ Sáu

20/11

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp

 

8h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU