LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

 

Thứ Hai

23/11

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng tổng kết đề án 549.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

 

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Luật Quốc tế

Phòng A.211

 

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng tổng kết đề án 549.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

08h00: Dự họp Ban xây dựng tổng kết đề án 549.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

 

 

 

 

 

 

08h00: Dự họp Ban xây dựng tổng kết đề án 549.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

08h00: Họp Ban xây dựng tổng kết đề án 549.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

10h00: Gặp mặt đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vòng Chung kết và Lễ trao Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng QLKH&TSTC; Đại diện lãnh đạo Khoa: Pháp luật kinh tế, dân sự, quốc tế; Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vòng Chung kết và Lễ trao Giải thưởng; Chuyên viên Đào Ánh Vân. 

Phòng: A402

 

 

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Luật Quốc tế

Phòng A.211

 

10h00: Chủ trì Gặp mặt đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia vòng Chung kết và Lễ trao Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22

Phòng: A.402

 

 

10h00: Họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội Luật Quốc tế

TP: Đại diện Lãnh đạo Khoa Pháp luật quốc tế, Trưởng Phòng: HCTH, Quản trị cùng dự

Phòng A.211

 

 

CHIỀU

14h00: Dự họp của Bộ trưởng về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Đề án 549

14h00: Dự họp của Bộ trưởng về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Đề án 549 (Trưởng Phòng HCTH cùng dự)

Bộ Tư pháp

15h00: Chủ trì Họp công tác chuẩn bị hội thảo cấp Bộ với Khoa Luật, Đại học Quốc gia

TP: Trưởng phòng QLKH&TSTC, P.HTQT, Trưởng khoa PLHCNN, chuyên viên Đào Ánh Vân

Phòng : A.401

Làm việc tại Trường

 

 

17h00: Chủ tịch Hội đồng thẩm định giáo trình kỹ năng mềm trong nghề Luật.

Học viện Tư pháp

 

 

 

 

 

Thứ Ba

24/11

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học  “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho Việt Nam trong xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia” 

Phòng : A.402

 

10h00: Chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện FES để bàn về hợp tác giữa Trường và các đối tác Đức.

TP: Trưởng Phòng HTQT, Trung tâm PL Đức;cán bộ và phiên dịch của FES.

Phòng : A.207

 

 

 

10h00: Làm việc với Trưởng đại diện FES để bàn về hợp tác giữa Trường và các đối tác Đức.

Phòng : A.207

 

8h00: Chủ trì họp Ban xây dựng quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

08h00: Hội thảo khoa học  “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho Việt Nam trong xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế trong khuôn khổ Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia” 

Phòng : A.402

 

8h00: Họp Ban xây dựng quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định 

Phòng : A.401

 

10h00: Làm việc với Trưởng đại diện FES để bàn về hợp tác giữa Trường và các đối tác Đức.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng Phòng HTQT, Trung tâm PL Đức;cán bộ và phiên dịch của FES.

Phòng : A.207

 

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Phòng A.403

 

13h30: Làm việc với đại diện Hội  Luật Quốc tế

Phòng A.207

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Phòng A.403

 

13h30: Làm việc với đại diện Hội  Luật Quốc tế

Phòng A.207

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Phòng A.403

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Phòng A.403

14h00: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

TP: BCH Đảng bộ, cấp uỷ các chi bộ, Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể đảng viên

Phòng A.403

13h30: Làm việc với đại diện Hội  Luật Quốc tế

TP: đại diện Khoa PLQT, Phòng HCTH, TCKT, QT

Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

25/11

(Sáng)

08h00: Tham dự tập huấn công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Đại học Hà Nội

 

8h00: Dự họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

08h00: Tham dự tập huấn công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

TP: đ/c Tô văn Hòa, đ/c Nguyễn Quang Tuyến, đ/c Trương Đình Ninh, đ/c Nguyễn Toàn Thắng, đ/c Nguyễn Thu Thủy(ĐT), đ/c Phạm Thị Thu Hiền.

Đại học Hà Nội

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

 

 

15h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

14h00:Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

TP: BTV Đảng uỷ, BCH Hội cựu chiến binh, BTV Công đoàn và BTV Đoàn TNCS HCM

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2020.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

Thứ Năm

26/11

(Sáng)

8h00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 549 (mời Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)

Bộ Tư pháp – Hội trường A

8h00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 549 (mời Trưởng phòng: HCTH, TCCB cùng dự)

Bộ Tư pháp – Hội trường A

08h30: Chủ trì họp bàn về công tác chuẩn bị Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” với đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Đại diện lãnh đạo Khoa PLHCNN; Đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng : A.211

 

8h00: Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 549

TP: Q Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, và các thành phần theo văn bản triệu tập

Bộ Tư pháp – Hội trường A

 

08h30:  Họp bàn về công tác chuẩn bị Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” với đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC; Đại diện lãnh đạo Khoa PLHCNN; Đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phòng : A.211

 

CHIỀU

14h00: Đi công tác TP HCM

13h45Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 12/2020.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

 

 

13h45: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 12/2020.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

14h00: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng : A.207

 

14h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng : A.207

 

14h00:  Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng : A.207

 

 

 

Thứ Sáu

27/11

(Sáng)

 

Dự Ban Giám khảo chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka

TP Hồ Chí Minh

8h00: Tham dự đoàn công tác của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở 2 (Trưởng phòng Quản trị cùng dự)

08h00: Tham dự Hội thảo "Giáo dục Việt Nam 2020 tự chủ trong giáo dục Đại học- Từ chính sách đến thực tiễn"

Số 2 Đường Độc Lập - Ba Đình

              ( Cả ngày)

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

15h30: Chủ trì họp rà soát công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Luật quốc tế

Phòng A.402

 

 

15h30: Họp rà soát công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Luật quốc tế

Phòng A.402

 

15h30: Họp rà soát công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Luật quốc tế

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: HCTH, Quản trị, TCKT, Công tác sinh viên, Đoàn TNCS; các thành viên được giao nhiệm vụ tổ chức, lễ tân của Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa pháp luật thương mại quốc tế

Phòng A.402

 

Thứ Bảy

28/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU