LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

30/11

(Sáng)

Đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 01/12/2020

08h00: Dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “ Tư tưởng HCM về Nhà nước và Pháp luật giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Lê Hồng Phong

 

Làm việc ở Trường

 

CHIỀU

 

 

16h00: Dự Đoàn Bộ Tư pháp chúc mừng Ngày quốc khánh Cộng hoà DCND Lào

ĐSQ Lào

 

 

 

 

Làm việc ở Trường

 

 

Thứ Ba

01/12

(Sáng)

 

 

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và đào tạo

Phòng : A.207

 

08h00: Dự họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về

Phòng : A.207

 

 

08h00: Dự họp Hội đồng Khoa học và đào tạo

Phòng : A.207

 

 

 

 

08h00: Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc:

- Cho ý kiến về chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ 

- Cho ý kiến về nhóm nghiên cứu

TP: Theo Quyết định

Phòng : A.207

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

02/12

(Sáng)

7h10: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi Bộ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

TP: Bí thư chi Bộ

8h00: Chủ trì họp HĐTS hệ đại học chính quy VB2

Phòng A.207

9h00: Chủ trì họp HĐ tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng A.207

 

 

10h00: Chủ trì Buổi gặp mặt sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào

Phòng A.402

10h00: Dự Buổi gặp mặt sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào

Phòng A.402

8h00: Dự họp HĐTS hệ đại học chính quy VB2

Phòng A.207

9h00: Dự họp HĐ tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Phòng A.207

 

10h00: Dự Buổi gặp mặt sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào

Phòng A.402

7h10: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi Bộ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

TP: Bí thư chi Bộ

 

8h00: Họp HĐTS hệ đại học chính quy VB2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

9h00: Họp HĐ tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

10h00: Buổi gặp mặt sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng: Đào tạo đại học, sau đại học, công tác sinh viên, Đoàn TNCS HCM, HCTH, TCCB, TCKT, Quản trị, TT thư viện, Hợp tác quốc tế, 

Phòng A.402

 

 

10h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

Làm việc ở Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát, đôn đốc tiến độ giải ngân kinh phí không tự chủ

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế “Thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị - Kinh nghiệm của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Hội trưởng Khách sạn Adonis, số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

        

14h00: Chủ trì họp khen thưởng sinh viên 

TP: Theo Quyết định

Phòng : A.401

 

14h00: Họp rà soát, đôn đốc tiến độ giải ngân kinh phí không tự chủ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng TCKT và các đơn vị sử dụng kinh phí

Phòng A.207

 

14h00: Hội thảo khoa học quốc tế “Thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị - Kinh nghiệm của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

TP:  Theo Kế hoạch, Giấy mời, giảng viên, sinh viên có quan tâm (Đề nghị các đơn vị cử thành phần theo đúng Kế hoạch)

Hội trưởng Khách sạn Adonis, số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 

 

 

 

15h30:  Chủ trì họp Ban xây dựng qui định về chế độ làm việc của giảng viên.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

 

 

Thứ Năm

03/12

(Sáng)

Làm việc ở Trường

Làm việc ở Trường

 

08h00: Chủ tịch chấm luận văn Thạc sĩ 

 

10h00: Họp Ban chỉ đạo phòng dịch COVID.

TP: theo Quyết định

        Phòng A.207

 

 

10h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng dịch COVID.

TP: theo Quyết định

        Phòng A.207

 

 

CHIỀU

15h00: Dự họp về công tác quản lý đào tạo, 

Phòng : A.402

14h00: Chủ trì Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.

Phòng : A.401

15h00: Chủ trì họp về công tác quản lý đào tạo, mời Trưởng phòng ĐBCL&KT, Thanh tra ĐTĐH.

Phòng : A.402

14h00: Dự họp với Khoa HCNN.

15h00: Dự Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.

16h00: Dự họp với khoa PL TMQT.

14h00: Chủ trì họp về công tác cổng thông tin điện tử.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.402

15h00: Dự họp về công tác quản lý đào tạo, 

Phòng : A.402

16h00: Chủ trì họp Hội đồng kỷ luật sinh viên.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.402

 

15h00: Họp về công tác quản lý đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời QCT Chu Mạnh Hùng, đ/c Tô Văn Hoà. Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, TCCB, Quản trị, Tài chính - Kế toán, Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Thanh tra.

Phòng : A.402

Thứ Sáu

04/12

(Sáng)

Làm việc ở Trường

08h00: [HOÃN] Chủ tịch họp HĐ thi đua khen thưởng.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

Làm việc ở Trường

08h00: [HOÃN] Họp HĐ thi đua khen thưởng.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

08h00: [HOÃN] Họp HĐ thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

08h30: Tập huấn  PCCC và CNCH năm 2020.

TP: Ban PCCC và CNCH, Đội PCCC và CNCH ( mời cán bộ, viên chức và người LĐ có quan tâm tham gia)

           Phòng A801

 

 

CHIỀU

 

 

 

14h00:   Dự giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc BộChủ tịch họp 

            Bộ Tư pháp

 

 

14h00:   Dự giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc BộChủ tịch họp 

            Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc ở Trường

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên các khóa 45

Phòng : A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên các khóa 45

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT,

Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý các khóa

của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Phân hiệu dự trực tuyến.

Phòng : A.207

 

18h30: Tham gia Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2020 - 2021

     Hội trường A.403

 

18h30: Chủ trì đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2020 - 2021

     Hội trường A.403

 

18h30: Tham gia Buổiđối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2020 - 2021

     Hội trường A.403

 

18h30: Tham gia Buổiđối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2020 - 2021

     Hội trường A.403

 

18h30: Đối thoại giữa Hiệu trưởng đối với học viên, sinh viên năm học 2020 - 2021

TP: - Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Quyền Chủ tịch HĐ trường;
- Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trong trường;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường;

- Cố vấn học tập.
- Đại biểu học viên, sinh viên được triệu tập.

Hội trường A.403

 

Thứ Bảy

05/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU