LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

14/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng : A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng : A.207

08h00: Dự Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 và chu kỳ dự án giai đoạn 2022-2024 của Viện FES và đối tác.
        Quảng Ninh

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng : A.207

08h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng : A.207

 

9h00: Làm việc với Trưởng Phòng TCCB, HCTH về đánh giá viên chức, đánh giá thi đua khen thưởng 2020

Phòng: A207

 

 

9h00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng Phòng TCCB, HCTH về đánh giá viên chức, đánh giá thi đua khen thưởng 2020

Phòng: A207

 

10h00: Chủ trì  họp HĐTS và HĐTN hệ đại học

Phòng : A.207

 

 

10h00: Dự  họp HĐTS và HĐTN hệ đại học 

Phòng : A.207

 

10h00: Họp HĐTS và HĐTN hệ đại học 

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

11h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo cấp bộ (mời TP: Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, HCTH cùng dự)

Phòng: A.207

 

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua số 2 (mời đ/c trưởng phòng HCTH cùng dự)

 (Địa điểm : Hội trường A)

15h00:  Dự họp về công tác đào tạo chương trình liên kết ĐH Arizona

Phòng: A.207

14h00: Họp với lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học (đ/c Phạm Hoài Điệp, Phạm Thị Minh cùng dự)

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì họp về công tác đào tạo chương trình liên kết với ĐH Arizona (mời Trưởng các đơn vị: HTQT, TCKT, Đào tạo đại học, CTSV cùng dự)

Phòng: A.207

Thứ Ba

15/12

(Sáng)

 

07h30-16h30:  Dự Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

07h30-16h30:  Chủ trì Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

07h30-16h30:  Dự Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

07h30-16h30:  Dự Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

07h30-16h30:  : Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các Giảng viên, sinh viên có quan tâm

  Phòng A.403

CHIỀU

 

15h00: Nghe báo cáo quá trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo đại học (Phòng Đào tạo đại học chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

Dự Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2019 -

2020)cho sinh viên khóa 42,43 và 44.

Phòng : A.207

 

15h00: Nghe báo cáo quá trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo đại học (Phòng Đào tạo đại học chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.207

14h00: Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 (2019 -2020)cho sinh viên khóa 42,43 và 44.

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra;Giám đốc TTCNTT; Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên. (phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng : A.207

Thứ Tư

16/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể đảng ủy và các Đẩng ủy viên.

Phòng : A.207

 

 

08h00: Họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể đảng ủy và các Đẩng ủy viên.

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể đảng ủy và các Đẩng ủy viên.

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể đảng ủy và các Đẩng ủy viên.

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể đảng ủy và các Đẩng ủy viên.

TP: các Đảng ủy viên (đại diện Đảng ủy Khối tham dự và chỉ đạo)

Phòng : A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Lễ trao học bổng đặc biệt cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội

Phòng : A.207

 

15h30Chủ trì   Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở NCS.

 

14h00: Dự Lễ trao học bổng đặc biệt cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội

Phòng : 

 

 

14h00: Lễ trao học bổng đặc biệt cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng Phòng: HTQT, CTSV, Đào tạo đại học 

Phòng : A.207

 

 

 

15h00: Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế làm việc của giảng viên

Phòng: 

 

15h00: Họp Ban xây dựng Quy chế làm việc của giảng viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A401

Thứ Năm

17/12

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Đảng uỷ đánh giá xếp loại đảng viên và các Chi bộ

Phòng : A.207

 

 

 

08h00: Họp  Đảng uỷ đánh giá xếp loại đảng viên và các Chi bộ

Phòng : A.207

 

08h00: Họp  Đảng uỷ đánh giá xếp loại đảng viên và các Chi bộ

Phòng : A.207

 

08h00: Họp  Đảng uỷ đánh giá xếp loại đảng viên và các Chi bộ

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Đảng uỷ đánh giá xếp loại đảng viên và các Chi bộ

TP: các Đảng ủy viên (đại diện Đảng ủy Khối tham dự và chỉ đạo

Phòng : A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cao học khóa 5 mở cho các tỉnh Tây Bắc– Tây Nam Bộ và K26 cho học viên Lào.

Phòng : A.207

15h30: Chủ trì Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học.

Phòng : A.207

16h00:Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk

Phòng : A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cao học khóa 5 mở cho các tỉnh Tây Bắc– Tây Nam Bộ và K26 cho học viên Lào.

Phòng : A.207

15h00: Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên văn bằng 1 chính quy

Phòng: A.211

 

14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cao học khóa 5 mở cho các tỉnh Tây Bắc– Tây Nam Bộ và K26 cho học viên Lào.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

15h00: Họp Ban xây dựng Quy chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên văn bằng 1 chính quy

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A.211

 

16h00: Chủ trì Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

Thứ Sáu

18/12

(Sáng)

 

8h00: Chủ trì buổi làm việc với Phòng Quản trị về công tác cơ sở vật chất(Trưởng Phòng Quản trị, TCKT cùng dự)

Phòng : A.207

10h00: Chủ trì gặp mặt các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức tại Phân hiệu.

Phòng : A.207

 

10h00: Gặp mặt các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức tại Phân hiệu

Phòng : A.207

8h00: Chủ trì họp triển khai kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh K45.

Phòng : A.402

 

9h30: Chủ trì Tập huấn Cố vấn học tập K45 hệ Đại học chính quy.

Phòng : A.402

 

10h00: Gặp mặt các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức tại Phân hiệu

Phòng : A.207

 

 

7h30: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2020-2021) cho

sinh viên các khóa 42,43 và 44

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP:Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, Thanh tra; Phòng TCKT ;Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên. ( phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng : 402

8h30: Họp triển khai kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh K45.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH; đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, QT, TCKT; chuyên viên kế hoạch Phòng ĐTĐH, chuyên viên quản lý K45  Phòng ĐTĐH,phòng CTSV.

Phòng : A.402

 

9h30: Tập huấn Cố vấn học tập K45 hệ Đại học chính quy.

TP: Lãnh đạo phòng ĐTĐH; đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Bộ môn NN, Viện Luật So sánh, TTCNTT, Phòng TCCB, CTSV; cố vấn học tập K45: trợ lí quán lý K45 của các Khoa, Bộ môn, Viện, chuyên viên kế hoạch Phòng ĐTĐH.

Phòng : A.402

 

10h00: Gặp mặt các viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức tại Phân hiệu

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, lãnh đạo Phân hiệu; các viên chức xét tuyển.

Phòng : A.207

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

14h00; Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động.

(liên hệ đăng ký trước tại: A.204A)

Phòng : A.205

15h30: Chủ trì họp Ban rà soát, đánh giá, cập nhật và chỉnh sửa chương trình đào tạo;

TP: Các thành viên của Ban theo quyết định (mời các đồng chí Trưởng các Khoa, Viện tham dự)

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30: Chủ trì họp Ban rà soát, đánh giá, cập nhật và chỉnh sửa chương trình đào tạo;

TP: Các thành viên của Ban theo quyết định (mời các đồng chí Trưởng các Khoa, Viện tham dự)

Phòng : A.207

 

Thứ Bảy

19/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU