LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

21/12

(Sáng)

 

 

09h00: Tham dự Kiểm tra sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu

Phòng : A.207

 

07h00: Tham dự Kiểm tra sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu

Phòng : A.207

10h00: Chủ trì họp với các đơn vị, cá nhân liên quan về việc xử lý bài thi trắc nghiệm học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng:  A401

11h00Nghe báo cáo công tác tổ chức đại hội Hội sinh viên

Phòng:  A401

 

07h00: Tham dự Kiểm tra sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại Phân hiệu

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

10h00: Họp với các đơn vị, cá nhân liên quan về việc xử lý bài thi trắc nghiệm học kỳ 1, năm học 2020-2021

Chủ trì: PHT Lê ĐÌnh Nghị

TP: Các cá nhân tham gia coi thi, chỉ đạo thi, thanh tra thi, xử lý bài thi trắc nghiệm (theo báo cáo của Phòng ĐBCLĐT&KT), đại diện lãnh đạo phòng TCCB (Phòng ĐBCLĐT&KT chuẩn bị nội dung)

Phòng:  A401

11h: Nghe báo cáo công tác tổ chức đại hội Hội sinh viên

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

Thành phần: Chủ tịch Hội sinh viên, Bí thư Đoàn thanh niên

Phòng:  A401

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy về công tác phát triển Đảng.

TP: Đảng ủy viên.

Phòng A.207

15h00: Chủ trì Họp Đảng ủy chuẩn bị Hội nghị thông tin của Đảng ủy Khối.

Phòng A.207 

 

16h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Bí thư Đoàn, cấp ủy chi bộ sinh viên số 1, 2.

Phòng A.207

14h00:  Họp Đảng ủy về công tác phát triển Đảng.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy chuẩn bị Hội nghị thông tin của Đảng ủy Khối.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Bí thư Đoàn, cấp ủy chi bộ sinh viên số 1, 2.

Phòng A.207

14h00: Họp Đảng ủy về công tác phát triển Đảng.

Phòng A.207

15h00: Họp Đảng ủy chuẩn bị Hội nghị thông tin của Đảng ủy Khối.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Bí thư Đoàn, cấp ủy chi bộ sinh viên số 1, 2.

Phòng A.207

16h30:  Dự họp về thanh toán giảng dạy chương trình liên kết đào tạo Arizona

Phòng:  A401

 

14h00: Họp Đảng ủy về công tác phát triển Đảng.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy chuẩn bị Hội nghị thông tin của Đảng ủy Khối.

Phòng A.207

 

16h30:  Họp về thanh toán giảng dạy chương trình liên kết đào tạo Arizona

Phòng:  A401

 

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy về công tác phát triển Đảng.

TP: Đảng ủy viên.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng ủy chuẩn bị Hội nghị thông tin của Đảng ủy Khối.

TP: mời Trưởng Phòng Quản trị, HCTH, TCKT, Bí thư Đoàn, Bi thư CBSV số 1,2.

Phòng A.207

 

16h30:  Họp về thanh toán giảng dạy chương trình liên kết đào tạo Arizona

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị; 

TP: Lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, phòng TCKT; Trưởng phòng: TCCB, HTQT

(Đ/c Nguyễn Tài Tuấn Anh thư ký)

Phòng:  A401

 

 

Thứ Ba

22/12

(Sáng)

 

9h00: Dự họp chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2020

Phòng : A.207

 

10h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác hôi của Hội CCB trường và kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

Phòng : A.402

 

08h00: Chủ trì  họp phân công chuẩn bị các nội dung báo cáo hội đồng Trường 

Phòng : A.207

8h30: Làm việc với Lãnh đạo Công đoàn Trường (mời Trưởng phòng: TCCB, TCKT, HCTH cùng dự)

Phòng : A.207

 

9h00: Chủ trì họp chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2020

Phòng : A.207

 

10h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác hôi của Hội CCB trường và kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

Phòng : A.402

 

 

 

08h00: Họp phân công chuẩn bị các nội dung báo cáo hội đồng Trường 

 

Phòng : A.207

9h00: Họp chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2020.

Phòng : A.207

 

08h00: Dự họp tại Bộ Tư pháp

Hội trường đa năng

 

08h00: Họp phân công chuẩn bị các nội dung báo cáo hội đồng Trường 

TP: trưởng các đơn vị: HCTH, TCCB, TCKT, QT, ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT, CTSV, QLKH&TSTC

Phòng : A.207

 

9h00: Họp chuẩn bị Hội nghị viên chức năm 2020.

TP: Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường, lãnh đạo: BCH Công đoàn, TCCB, HCTH, TCKT, Ban thanh tra nhân dân.

Phòng : A.207

 

10h00: Hội nghị tổng kết công tác hôi của Hội CCB trường và kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

Phòng : A.402

 

 

CHIỀU

 

15h00: Tham dự buổi đối thoại tại Bộ Tư pháp (mời đ/c Định phòng TCCB, đ/c Hương phòng TTĐT cùng dự)

             Bộ Tư pháp

 

 

 

 

Thứ Tư

23/12

(Sáng)

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

TT Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, BĐ

 

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

TT Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, BĐ

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

TT Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, BĐ

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

TT Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, BĐ

07h30: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021 định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

TP: Trưởng Phòng HCTH, chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính; giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

TT Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, BĐ

CHIỀU

 

 

 

 

 

13h30; Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2020.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn 2020, Hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 1/2021.

TP: Theo QĐ.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì Họp Hội đồng sức khoẻ K45

Phòng: A.207

13h30; Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2020.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với GS. Simon.

TP: Trưởng Phòng HTQT, bà Lê Thị Lợi, chuyên viên phụ trách Đức

Phòng A.211

15h00: Họp Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài cấp Trường.

Phòng A.401

13h30; Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2020.

Phòng A.207

13h30; Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2020.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn 2020, Hội đồng nâng lương thường xuyên tháng 1/2021.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo QĐ.

Phòng A.207

 

15h30: Chủ trì Họp Hội đồng sức khoẻ K45

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

16h30: Họp  Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Năm

24/12

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị thông tin về tình hình thế giới và trong nước.

Hội trường A.403

08h00: Họp báo cáo Bộ trưởng về công tác đào tạo

Bộ Tư pháp

08h00: Dự Hội nghị thông tin về tình hình thế giới và trong nước.

Hội trường A.403

08h00: Họp báo cáo Bộ trưởng về công tác đào tạo

Bộ Tư pháp

08h00: Hội nghị thông tin về tình hình thế giới và trong nước.

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối 

Báo cáo viên: Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược - Bộ Công An.

TP: Đảng ủy, BGH, cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể, đảng viên 2 chi bộ sinh viên ; các Đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng và BCH Đảng bộ các Trường đại học, Cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối các trường đại hcoj cao đẳng HN.

Hội trường A.403

 

CHIỀU

 

14h00: Dự Toạ đàm giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bộ pháp điển

Phòng A.403

 

14h30: Chủ trì họp Ban rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo thạc sĩ

Phòng: A.207

 

 

14h30: Dự họp Ban rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo thạc sĩ

Phòng: A.207

14h00Chủ trì Họp Ban xây dựng quy định thu nộp học phí 

Phòng:  A401

 

 

14h00: Toạ đàm giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bộ pháp điển

TP: Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, Viện luật so sánh, cán bộ, giảng viên - sinh viên quan tâm

Phòng: A403

 

14h00: Họp Ban xây dựng quy định thu nộp học phí

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo quyết định

Phòng:  A401

 

14h30: Họp Ban rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo thạc sĩ

Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

25/12

(Sáng)

 

[HOÃN] 08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

 

8h00: Dự họp báo cáo về công tác tài chính 2020

Bộ Tư pháp

 

[HOÃN] 08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

 

[HOÃN] 08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

 

08h00: (Hoãn) Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

TP:   Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa chuyên môn có phụ trách các ngành đào tạo sau đại học; lãnh đạo phòng ĐTSĐH; đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra pháp chế, phòng ĐBCLĐT, Giám đốc Trung tâm CNTT; các chuyên viên của Phòng ĐTSĐH.      

Phòng A.207

08h00: Nhập học Lớp cao học khóa 28-UD và Lớp nghiên cứu sinh khóa 26B 

TP: Theo Kế hoạch 

Hội trường: A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Báo cáo về công tác liên kết đào tạo trình độ đại học

Phòng:  A207

 

14h00: Dự họp Báo cáo về công tác liên kết đào tạo trình độ đại học

Phòng:  A207

 

14h00: Dự họp Báo cáo về công tác liên kết đào tạo trình độ đại học

Phòng:  A207

 

14h00: Họp báo cáo về công tác liên kết đào tạo trình độ đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Phòng Thanh tra, Phòng TC-KT.

Phòng:  A207

 

Thứ Bảy

26/12

(Sáng)

08h30: Tham dự Khai giảng Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B.

Hội trường A.403

08h30: Chủ trì Khai giảng Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B.

Hội trường A.403

08h30: Tham dự Khai giảng Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B.

Hội trường A.403

08h30: Tham dự Khai giảng Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B.

Hội trường A.403

08h30: Khai giảng Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B.

TP: Ban Giám hiệu; đại diện các đơn vị trong Trường, đoàn Thanh niên: Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo Sau đại học; Toàn thể học viên  Lớp cao học khóa 28-UD và lớp nghiên cứu sinh khóa 26B và theo Giấy mời.

Hội trường A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU