LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/12/2020 ĐẾN 03/01/2021

 

(Cập nhật lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 27/12/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

28/12

(Sáng)

 

8h00: Nghe báo cáo của Hội sinh viên, Đoàn TN về KH tổ chức đại hội Hội sinh viên

Phòng: A207

8h30: Làm việc với Trưởng một số đơn vị thuộc Trường

Phòng A.207

10h00: Họp về giải ngân kinh phí không tự chủ

Phòng A207

 

8h00:  Dự họp nghe báo cáo của Hội sinh viên, Đoàn TN về KH tổ chức đại hội Hội sinh viên

Phòng: A207

8h00: Hội sinh viên, Đoàn TN báo cáo về KH tổ chức đại hội Hội sinh viên

TP: Chủ tịch, PCT Hội sinh viên; Bí thư, Phó BT Đoàn TN, Trưởng phòng CTSV cùng dự

Phòng: A207

8h30: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng một số đơn vị thuộc Trường

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, QLKH &TSTC, CTSV, HCTH, Trạm y tế, TCKT, Quản trị, Đào tạo đại học, ĐTSĐH, CNTT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV)

Phòng A.207

10h00: Họp về giải ngân kinh phí không tự chủ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: TCKT, Quản trị, TCCB, TTTT thư viện, Phân hiệu họp trực tuyến

Phòng A207

 

CHIỀU

 

14h00: Hiệu trưởng làm việc với Kho bạc nhà nước Quận Đống Đa (Trưởng phòng TCKT cùng dự)

16h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Buổi làm việc với TT Nguyễn Khánh Ngọc

Phòng A.207

 

 

 

16h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Buổi làm việc với TT Nguyễn Khánh Ngọc

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:  Lãnh đạo Phòng HTCQ, Trưởng phòng: HCTH, Quản trị, HCTH, TCKT, sinh viên chương trình liên kết Arizona

Phòng A.207

Thứ Ba

29/12

(Sáng)

 

09h00: Tiếp đón và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

 

09h00: Chủ trì  tiếp đón và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

            Phòng : A.207

 

 

 

09h00: Tiếp đón và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

 

09h00: Tiếp đón và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

 

8h30: Bế giảng lớp cao học khoá 26 cho các học viên Lào

TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đại diện các đơn vị thuộc Trường, Gv hướng dẫn các học viên

Phòng: A402

09h00: Tiếp đón và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc

TP: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Hành chính tổng hợp;

            Phòng : A.207

 

10h15:  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc gặp mặt các sinh viên Hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ

TP:  Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Đào tạo Đại học, Hành chính tổng hợp; Cố vấn học tập các lớp liên kết đào tạo; Thành viên Ban điều hành Chương trình liên kết đào tạo

             Phòng : A.402

CHIỀU

16h30: Chủ trì họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A: 207

13h30: Chủ trì trao Quyết định nghỉ hưu đối với các viên chức nghỉ 06 tháng cuối năm của Trường.

Phòng A.207

 

14h30: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu

Phòng : A.207

 

16h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A: 207

13h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng : A.207

 

13h30: Họp Ban Giám hiệu

Phòng : A.207

16h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

Phòng A: 207

13h30: Trao Quyết định nghỉ hưu đối với các viên chức nghỉ 06 tháng cuối năm của Trường.

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội: Công đoàn, Hội CCCB, nữ công; đại diện lãnh đạo có viên chức nghỉ hưu.

Phòng A.207

 

14h30: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

- báo cáo về công tác tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

- báo cáo về ký hợp đồng thỉnh giảng (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

- báo cáo về công tác tài chính (Phòng

TCKT chuẩn bị nội dung)

Phòng : A.207

14h00: Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

Phòng: A401

 

16h30: Họp Thường vụ Đảng uỷ

TP: các Thường vụ Đảng ủy

Phòng A: 207

 

Thứ Tư

30/12

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp  đại học;

Phòng : A.207

 

09h00: Chủ trì Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

11h00: Chủ trì họp Hội đồng xét tốt nghiệp  Cao học khóa 26.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp  đại học

Phòng : A.207

 

9h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

11h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp  Cao học khóa 26.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp  đại học

Phòng : A.207

 

9h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng tốt nghiệp  đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học.

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa chuyên môn có phụ trách các ngành đào tạo sau đại học; lãnh đạo phòng ĐTSĐH; đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra pháp chế, phòng ĐBCLĐT, Giám đốc Trung tâm CNTT; các chuyên viên của Phòng ĐTSĐH.     

 

Phòng A.207

 

11h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp  Cao học khóa 26.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Đảng uỷ

Phòng A: 207

 

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A: 207

 

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A: 207

14h00: Họp Đảng uỷ

Phòng A: 207

14h00: Họp Đảng uỷ

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

TP: các Đảng uỷ viên

Phòng A: 207

 

 

Thứ Năm

31/12

(Sáng)

 

07h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài  nghiên cứu khoa học cấp Trường

Phòng A: 207

 

09h00: Chủ trì họp Hội đồng xét tốt nghiệp và tuyển sinh cao học

Phòng A.207

 

 

 

09h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và tuyển sinh Cao học

Phòng A.207

09h30: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài  nghiên cứu khoa học cấp Trường

Phòng A.401

 

07h30: Họp Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài  nghiên cứu khoa học cấp Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A: 207

8h00: Họp Ban XD quy chế chế độ làm việc của GV

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Theo quyết định

Phòng A.401

09h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và tuyển sinh cao học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h30:  Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài  nghiên cứu khoa học cấp Trường

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/01

(Sáng)

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU