LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 04 đến ngày 10/01/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

04/01

(Sáng)

 

9h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị một số  hoạt động đầu năm

Phòng: A207

 

9h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị một số  hoạt động đầu năm

Phòng: A207

9h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị một số  hoạt động đầu năm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: CTSV, Đoàn TNCS, HCTH, TCKT

Phòng: A207

CHIỀU

14h00: Dự Buổi làm việc triển khai kết nối trục quản lý văn bản đối với Bộ Tư pháp.

    Phòng : A.402

 

14h00: Chủ trì buổi làm việc triển khai kết nối trục quản lý văn bản đối với Bộ Tư pháp.

            Phòng : A.402

16h00: Bàn về chủ trương đổi mới công tác thỉnh giảng 

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các khoa chuyên môn

              Phòng : A.402

14h00: Dự buổi làm việc triển khai kết nối trục quản lý văn bản đối với Bộ Tư pháp.

            Phòng : A.402

 

14h00: Dự buổi làm việc triển khai kết nối trục quản lý văn bản Dối với Bộ Tư pháp.

            Phòng : A.402

 

14h00: Buổi làm việc triển khai kết nối trục quản lý văn bản đối với Bộ Tư pháp.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: đại diện lãnh đạo Văn phòng bộ, Cục CNTT, cán bộ chủ chốt của Trường

            Phòng : A.402

16h00: Bàn về chủ trương đổi mới công tác thỉnh giảng 

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các khoa chuyên môn

              Phòng : A.402

 

Thứ Ba

05/01

(Sáng)

 

 

 

8h00: Nghe báo cáo về công tác đào tạo chất lượng cao

Phòng: A207

 

9h30: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức

Phòng: A207

 

8h00: Nghe báo cáo về công tác đào tạo chất lượng cao

Phòng: A207

 

 

9h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức

Phòng: A207

8h00: Nghe báo cáo về công tác đào tạo chất lượng cao

Phòng: A207

9h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức

Phòng: A207

10h30: Chủ trì họp về thanh toán tiền hỗ trợ quản lý thi các lớp đại học hệ vừa làm vừa học

Phòng: A402

 

 

8h00: Báo cáo về công tác đạo chất lượng cao

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Phòng TCKT

Phòng: A207

 

9h30: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A207

 

10h30: Họp về thanh toán tiền hỗ trợ quản lý thi các lớp đại học hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, ĐTĐH; đại diện Lãnh đạo Khoa, chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ, Viên LSS

Phòng: A402

CHIỀU

18h30: Dự Chung kết Cuộc thi Charm of Law

Phòng: A403

18h30: Dự Chung kết Cuộc thi Charm of Law

Phòng: A403

 

14h00: Chủ trì làm việc với các đơn vị về công tác hành chính.

Phòng : A.402

 

18h30: Dự Chung kết Cuộc thi Charm of Law

Phòng: A403

 

14h00: Chủ trì làm việc với các đơn vị về công tác hành chính.

TP: Phòng CTSV, ĐTĐH, Công đoàn trường, Đoàn TN.

Phòng : A.402

 

 

Thứ Tư

06/01

(Sáng)

 

[HOÃN] 08h00: Chủ trì họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình.

Phòng : A.207

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp vừa là vừa học

Phòng: A207

 

 

10h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp vừa là vừa học

Phòng: A207 

10h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp vừa là vừa học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207 

CHIỀU

 

 

 

 

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Tổ chức cán bộ và Văn Phòng Đảng- Đoàn Thể (TP Tổ chức cán bộ cùng dự)

Hội trường A-BTP

18h30: Dự Chung kết Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

Phòng: A403

 

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng qui chế làm việc của giảng viên.

Phòng : A.401

 

18h30: Dự Chung kết Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

Phòng: A403

 

14h00: Họp Ban xây dựng qui chế làm việc của giảng viên.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định

Phòng : A.401

 

 

Thứ Năm

07/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

CHIỀU

13h00: Dự Ngày hội Việc làm “Job Fair”

13h00: Dự Ngày hội Việc làm “Job Fair”

 

13h00: Dự Ngày hội Việc làm “Job Fair”

13h30: Họp bình xét thi đua Công đoàn năm 2020.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: Ban Chấp hành CĐ trường

Phòng: A402

14h30: Họp bình xét thi đua Công đoàn năm 2020.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: Ban Chấp hành CĐ trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận ( Chủ tịch vắng Phó đi thay)

Phòng: A402

 

 

Thứ Sáu

08/01

(Sáng)

08h00: Dự họp Ban chấp hành Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng.

 

09H00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Cơ quan Đảng ủy Khối

Số 219 Trần Phú, Hà Đông

09H00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Cơ quan Đảng ủy Khối

Số 219 Trần Phú, Hà Đông

 

08h00: Họp bình xét thi đua công tác Nữ công năm 2020.

Chủ trì: trưởng Ban nữ công

TP:Ban nữ công, Tổ trưởng các tổ nữ công (tổ trưởng vắng cử đại diện Thay)

   Phòng: A.402

 

CHIỀU

 

 

 

13h30: Dự họp giao ban cán bộ chủ chốt quý IV

Phòng: A402

13h30: Chủ trì họp giao ban cán bộ chủ chốt quý IV

Phòng: A402

13h30: Dự họp giao ban cán bộ chủ chốt quý IV

Phòng: A402

13h30: Dự họp giao ban cán bộ chủ chốt quý IV

Phòng: A402

13h30: Họp giao ban cán bộ chủ chốt quý IV

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời QCT HĐ Trường, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội

Phòng: A402

 

 

Thứ Bảy

09/01

(Sáng)

 

08h30: Chủ trì  Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học viên cao học mở cho tỉnh Sơn La

Phòng : A.402

 

 

 

08h30: Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học viên cao học mở cho tỉnh Sơn La

TP: Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn; Giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn cho học viên lớp Sơn La. Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, Lãnh đạo phòng Đào tạo sau đại học của Trường Đại học Tây Bắc, và toàn thể học viên lớp Cao học Luật Sơn La

Phòng : A.402

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/01

(Sáng)

 

 

 

 

06h30: Tổ chức bàn giao sinh viên K45 hoc GDQP.(theo Kế hoạch)

 

CHIỀU