LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 11 đến ngày 17/01/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

11/01

(Sáng)

10h00: Dự buổi Tổ chức chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 1 và  tháng 2

          Phòng : A.403

 

10h00: Chủ trì Tổ chức chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 1 và  tháng 2

            Phòng : A.403

 

10h00: Dự buổi Tổ chức chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 1 và  tháng 2

          Phòng : A.403

 

10h00: Dự buổi Tổ chức chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 1 và  tháng 2

          Phòng : A.403

 

10h00: Tổ chức chúc mừng sinh nhật viên chức và người lao động tháng 1 và  tháng 2.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và Ban chấp hành công đoàn bộ phận có viên chức, người lao động sinh nhật trong tháng, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường và toàn thể viên chức và người lao động sinh nhật trong tháng 1,2 và các viên chức, người lao động khác

            Phòng : A.403

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB

Phòng : A.207

 

15h30: Chủ trì Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB

Phòng : A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB

Phòng : A.207

 

15h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.207

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác TCCB

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng : A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng.

TP: theo Quyết định

  Phòng : A.207

Thứ Ba

12/01

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ trì họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình.

Phòng : A.207

9h00: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021

          Phòng : A.207

10h30: Chủ trì họp Hội đồng hủy Văn bằng chứng chỉ

Phòng : A.207

 

 

 

 

9h00: Dự họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021

          Phòng : A.207

08h00: Dự Gặp mặt Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học

Phòng : A.402

 

 

 

9h00: Dự họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021

          Phòng : A.207

08h00: Họp Hội đồng duyệt đề cương giáo trình.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

08h00: Gặp mặt Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, mời chuyên viên Phan Thị Phương Thanh, chuyên viên Đào Ánh Vân cùng dự

Phòng : A.402

 

9h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

          Phòng : A.207

 

10h30: Chủ trì họp Hội đồng hủy Văn bằng chứng chỉ.

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Tư

13/01

(Sáng)

08h00: Chủ trì họp Liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Phòng : A.207

 

09h00: Chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy,

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Phòng : A.207

 

 

09h00: Họp Thường vụ Đảng ủy,

Phòng : A.207

 

08h00: Dự họp triển khai công tác văn phòng và thi đua khen thưởng

Bộ Tư pháp

08h00: Họp Liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Phòng : A.207

 

08h00: Họp Liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

TP:  Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

  Phòng : A.207

 

09h00: Họp Thưởng vụ Đảng ủy,

Phòng : A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Tham dự Hội đồng thi tuyển chọn Phó Giám đốc Học viện Tòa án.

Hội trường tầng 2 trụ sở TANDTC, số 48 Lý Thường Kiệt, HN

 

 

14h00: Chủ trì bàn về chính sách khai thác, sử dụng thư viện số của Trường.

Phòng : A.207

 

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Học viện Tư pháp.

         Học Viện TP

 

 

14h00: Chủ trì bàn về chính sách khai thác, sử dụng thư viện số của Trường.

TP:Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm TTTV, QLKH&TSTC, TTCNTT, TCKT, PGS TS. Vũ Thị Hải Yến (khoa Pháp luật Dân sự)

Phòng : A.207

 

Thứ Năm

14/01

(Sáng)

7h45: Dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Phòng: A403

 

 

7h45: Dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Phòng: A403

 

          

 

7h45: Dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Phòng: A403

 

08h30: Chủ trì họp triển khai kế hoạch gặp mặt hưu đầu xuân Tân Sửu 2021.

Phòng : A.211

 

7h45:Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Bộ Tư pháp

TP: Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa

Phòng: A403

08h30: Họp triển khai kế hoạch gặp mặt hưu đầu xuân Tân Sửu 2021.

TP: Ban liên lạc hưu trí, TCCB.

Phòng : A.211

 

CHIỀU

15h00: Dự Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

          Hội trường A.403

 

14h00: Chủ trì họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản (họp trực tuyến)

Phòng : A.207

 

15h00: Dự Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

          Hội trường A.403

 

 

14h00:  Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản (họp trực tuyến)

Phòng : A.207

 

15h00: chủ tịch Hội đồng luận án tiến sĩ cấp cơ sở Phòng : A.401

 

13h00: Dự Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội phiên thứ nhất.

          Hội trường A.403

 

14h00:  Họp thường niên với Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản (họp trực tuyến)

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học; (Trung tâm công nghệ thông tin phân công chuyên viên phụ trách); Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản.

Phòng : A.207

 

15h00: Dự Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội phiên thứ nhất.

TP: Đảng ủy, BGH, lãnh đạo HSV, lãnh đạo Phòng CTSV và Đoàn TN và theo Giấy mời

          Hội trường A.403

Thứ Sáu

15/01

(Sáng)

 

09h30: Chủ trì Tiếp đón Ngài Yamada Takio -Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Phòng : A.211

 

11h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường (mời trưởng phòng TCKT dự cùng)

Phòng: A207

 

09h30: Chủ trì Tiếp đón Ngài Yamada Takio -Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Phòng : A.211

 

 

 

11h00: Họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường (mời trưởng phòng TCKT dự cùng)

Phòng: A207

 

 

 

08h00: Chủ trì họp Ban xây dung Quy chế làm việc cho giảng viên

Phòng : A.207

 

11h00: Họp Ban giám hiệu với Thường vụ Công đoàn Trường (mời trưởng phòng TCKT dự cùng)

Phòng: A207

 

 

 

08h00: Họp Ban xây dung Quy chế làm việc cho giảng viên

TP: theo Quyết định

Phòng : A.207

09h30: Tiếp đón Ngài Yamada Takio -Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

TP: Vụ HTQT; PHT. Vũ Thị Lan Anh; Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo P.Đào tạo đại học; P. HCTH; đại diện Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Luật Nhật Bản.

Phòng : A.211

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng : A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy

 Phòng : A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy

 Phòng : A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy

 Phòng : A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy

TP: các Đảng ủy viên

Phòng : A.207

 

Thứ Bảy

16/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/01

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU