LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 18 đến ngày 24/01/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

18/01

(Sáng)

 

8h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A205

(đăng ký nội dung tại A204A)

 

 

 

Chiều

 

14h00: Chủ trì họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

Phòng: A207

 

15h30: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị báo cáo Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

 

15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị báo cáo Hội đồng trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, Quản trị, Đào tạo, Đào tạo SĐH, TCKT, ĐBCL,QLKH, HTQT

Phòng: A.207

Thứ Ba

19/01

(sáng)

8h30: Dự họp về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng đại học 4.0

Phòng: A402

 

8h30: Chủ trì họp về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng đại học 4.0

Phòng: A402

 

Đi công tác Hoà Bình

 

 

8h30: Dự họp về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng đại học 4.0

Phòng: A402

 

8h30: Họp về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng đại học 4.0

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, đại diện lãnh đạo các bộ môn, trung tâm CNTT và khách mời

Phòng: A402

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

20/01

(Sáng)

8h00: Dự họp cán bộ chủ chốt

Phòng: A402

8h00: Dự họp cán bộ chủ chốt

Phòng: A402

8h00: Dự họp cán bộ chủ chốt

Phòng: A402

8h00: Dự họp cán bộ chủ chốt

Phòng: A402

8h00: Họp cán bộ chủ chốt

Chủ trì: Hiệu trưởng

Nội dung:

- rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị viên chức 2020

- rà soát công tác chuẩn bị buổi gặp mặt hưu trí xuân Tân Sửu

Phòng: A.402

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(21/01)

Sáng

 

 

8h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A207

8h00: Dự họp Hội đồng trường

Phòng: A207

8h00: Dự họp Hội đồng trường

Phòng: A207

 

8h00: Dự họp Hội đồng trường

Phòng: A207

 

 

8h00:Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Q Chủ tịch

TP: thành viên HĐT

Phòng: A207

Chiều

 

 

 

14h00: Chủ trì Gặp mặt Ban lễ tân đón tiếp các cán bộ hưu trí.

Phòng: A207

14h00: Chủ trì Gặp mặt Ban lễ tân đón tiếp các cán bộ hưu trí.

TP: Theo danh sách cử của các đơn vị.

Phòng: A207

Thứ Sáu

(22/01)

Sáng

08h00: Gặp mặt Nguyên Lãnh đạo Trường.

 Phòng: A402

 

09h00: Dự Gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Hội trường A.403

08h00: Chủ trì gặp mặt Nguyên Lãnh đạo Trường.

 Phòng: A402

09h00: Chủ trì Gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Hội trường A.403

08h00: Gặp mặt Nguyên Lãnh đạo Trường.

 Phòng: A402

09h00: Dự Gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Hội trường A.403

08h00: Gặp mặt Nguyên Lãnh đạo Trường.

 Phòng: A402

09h00: Dự Gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Hội trường A.403

08h00: Gặp mặt Nguyên Lãnh đạo Trường.

TP: Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng TCCB, HCTH, chuyên viên TCCB.

 Phòng: A402

09h00: Gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Tân Sửu 2021.

TP: Hội đồng trường, Đảng ủy, BGH, đại diện: Lãnh đạo các đơn vị, Các Tổ chức CT-XH thuộc Trường, Ban liên lạc hưu trí và các cán bộ hưu trí sống trên địa bàn TP Hà Nội.

Hội trường A.403

Chiều

Đi công tác Phú Thọ

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 2,3/2021

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 2,3/2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tốt nghiệp Đại học chính quy.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

Thứ Bảy

(23/01)

Sáng

10h00: Họp rà soát công tác chuấn bị Hội nghị viên chức.

Phòng: A.401

10h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuấn bị Hội nghị viên chức.

Phòng: A.401

 

 

10h00: Họp rà soát công tác chuấn bị Hội nghị viên chức.

TP: Chủ tich Công Đoàn, Trưởng phòng: TCCB, HCTH, TCKT, QT, Bí thư đoàn TN.

Phòng: A.401

Chiều

13h00: Dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A403

13h00: Dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A403

13h00: Dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A403

13h00: Dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Phòng: A403

13h00: Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

TP: toàn thể viên chức, người lao động của Trường

Phòng: A403

Chủ nhật

(24/01)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều