LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 01 đến ngày 07/01/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

01/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì họp Ban thường vụ Đảng ủy.

    Phòng: A207

15h00: Chủ trì họp thường trực HĐ Trường.

 Phòng: A207

 

16h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

              Phòng: A207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

 

              Phòng: A207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

 

              Phòng: A207

 

14h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

TP: Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng: A207

15h00: Họp thường trực HĐ Trường.

TP: thường trực HĐ Trường.

 Phòng: A207

 

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB, TCKT(liên quan đến mức chi cho giảng viên)

 

              Phòng: A207

 

Thứ Ba

 

 

 

8h00: Chủ trì Buổi làm việc  với Lãnh đạo dự án GIZ Bộ Lao động TB và XH

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì Buổi làm việc  về nhiệm vụ của điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức.

Phòng: A.207

 

8h00: Làm việc  với Lãnh đạo dự án GIZ Bộ Lao động TB và XH

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng HTQT, đ/c Cao Kim Oanh

Phòng: A.207

 

10h00: Chủ trì Buổi làm việc  về nhiệm vụ của điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, TCCB mời ông Dương văn Hậu điều phối viên

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Tư

03/02

(Sáng)

 

 

08h30: Làm việc với Thứ Trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

              Bộ Tư Pháp

 

08h30: Làm việc với Thứ Trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

(đ/c Nguyễn Văn Quang, Nguyeenc Tài Tuấn Anh dự cùng).

              Bộ Tư Pháp

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Trao quà cho viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Tân Sửu.

Phòng: A207

14h00: Trao quà cho viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Tân Sửu.

Phòng: A207

14h00: Trao quà cho viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Tân Sửu.

Phòng: A207

14h00: Trao quà cho viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Tân Sửu.

Phòng: A207

14h00: Trao quà cho viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Tân Sửu.

TP: Q. Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, thường vụ công đoàn, lãnh đạo có viên chức nhận
quà. Viên chức được nhận quà
(Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk họp trực tuyến.)

   Phòng A.207

Thứ Năm

04/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/02

(Sáng)

 08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ.

Phòng: A.207 (trực tuyến)

 08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ. 

 Phòng: A.207 (trực tuyến)

 

11h00: Chủ trì Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy (lưu học sinh Lào)

Phòng: A.207

11h15: Chủ trì Họp về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Phòng: A.207

 08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ. 

 Phòng: A.207 (trực tuyến)

 

11h15: Họp về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Phòng: A.207

 08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ. 

 Phòng: A.207 (trực tuyến)

 

11h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy (lưu học sinh Lào)

Phòng: A.207

 

11h15: Họp về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Phòng: A.207

 08h00: Dự họp Giao ban cấp vụ. 

 Phòng: A.207 (trực tuyến)

11h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy (lưu học sinh Lào)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

11h15: Họp về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo:  Đào tạo ĐH, CTSV, Đào tạo SĐH, Trung tâm CNTT, TCKT, đ/c Phạm Hoài Điệp

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Họp Giao ban Trưởng đơn vị về công tác tháng 1.

            Phòng: A402

14h00: Chủ trì 14h00: Họp Giao ban Trưởng đơn vị về công tác tháng 1..

            Phòng: A402

 

16h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A402

 

14h00: Họp Giao ban Trưởng đơn vị về công tác tháng 1.

            Phòng: A402

 

16h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A402

14h00: Họp Giao ban Trưởng đơn vị về công tác tháng 1.

            Phòng: A402

16h00: Gặp mặt chúc mừng năm mới Lưu học sinh

Sảnh tầng 1 nhà A

 

16h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A402

 

14h00: Họp Giao ban Trưởng đơn vị về công tác tháng 1.

TP: Trưởng các đơn vị, Trưởng các Tổ chức chính trị xã hội, Bí thư đoàn TN

            Phòng: A402

 

16h00: Gặp mặt chúc mừng năm mới Lưu học sinh

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị Thành phần: Lãnh đạo P. ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, HTQT, Quản trị và Đoàn thanh niên

Sảnh tầng 1 nhà A

Thứ Bảy

06/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

07/02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU