LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 22/02 đến ngày 28/02/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

22/02

Sáng

 

9h00: Chủ trì họp thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A.207

9h00: Họp thường trực Hội đồng Trường

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

15h30: Chủ trì họp về chương trình liên kết đào tạo Arizona

Phòng: A.207

14h00: Chủ trì họp về thanh toán kinh phí cho việc xây dựng Ngân hàng đề thi.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về thanh toán kinh phí cho việc xây dựng Ngân hàng đề thi.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP:  Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đảm bảo CLĐT&KT, Phòng Tài chính-KT, Phòng ĐT đại học, Phòng ĐT sau đại học, Phòng TCCB (Phòng TCKT chuẩn bị báo cáo)

Phòng: A.207

15h30: Họp về chương trình liên kết đào tạo Arizona

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, Đào tạo đại học, chuyên viên chuyên quản của 2 đơn vị

Phòng: A.207

 

Thứ Ba

23/02

Sáng

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Phòng Tổ chức cán bộ triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

8h00: Làm việc với toàn thể viên chức Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng: A.401

 

08h00: Họp về triển khai một số hoạt động trong tháng Thanh niên (Họp trực tuyến)

Phòng: A.402

 

11h00: Họp Hội đồng kỷ luật học viên hình thức VLVH

Phòng: A.207

 

8h00: Hiệu trưởng làm việc với tập thể viên chức Phòng Tổ chức cán bộ triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

 

8h00: PHT Vũ Thị Lan Anh làm việc với toàn thể viên chức Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng: A.401

 

08h00: Họp về triển khai một số hoạt động trong tháng Thanh niên (Họp trực tuyến)

TP:  BCH Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Lãnh đạo Phòng CTSV

(Đoàn TN,  Trung tâm CNTT chuẩn bị phòng họp trực tuyến)

Phòng: A.402

11h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Tư

24/02

Sáng

 

8h00: Chủ trì làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

9h00: Làm việc với một số đơn vị về công tác hỗ trợ đào tạo

Phòng: A207

 

 

 

9h00: Dự Buổi làm việc với một số đơn vị về công tác hỗ trợ đào tạo

Phòng: A207

 

 

8h00: Dự Buổi làm việc của Hiệu trưởng với Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

9h00: Dự Buổi làm việc với một số đơn vị về công tác hỗ trợ đào tạo

Phòng: A207

 

 

 

8h00: Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

9h00: Họp về công tác hỗ trợ đào tạo

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản trị, TCKT

Phòng: A207

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Năm

25/02

Sáng

8h00: Dự họp liên tịch Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

8h00: Dự họp liên tịch Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

9h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

10h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Dự họp liên tịch Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

 

10h00: Dự họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Dự họp liên tịch Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

 

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

10h00: Dự họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Phòng: A.207

8h00: Họp liên tịch Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác cán bộ

Phòng: A.207

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp vừa làm vừa học

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Sáu

26/02

Sáng

8h00: Dự gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.207

8h00: Chủ trì gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.207

8h30: Chủ trì làm việc với tập thể viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

 

8h00: Chủ trì họp định kỳ với Lãnh đạo ĐH Arizona về chương trình liên kết đào tạo (họp trực tuyến)

Phòng: A.402

8h00: Dự gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng: A.207

 

8h00: Gặp mặt Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: mời QCT Chu Mạnh Hùng, Ban Giám hiệu, Trưởng: TCCB, HCTH, Quản trị, TCKT, Công đoàn Trường, Đoàn TNCS, toàn thể viên chức, người lao động Trạm Y tế

Phòng: A.207

8h30: Hiệu trưởng làm việc với tập thể viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác 2021

Phòng: A.207

 

8h00: Họp định kỳ với Lãnh đạo ĐH Arizona về chương trình liên kết đào tạo (họp trực tuyến)

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, Đào tạo đại học, chuyên viên chuyên quản của 2 đơn vị

Phòng: A.402

10h00: Ban chỉ huy quân sự Trường làm việc với Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa.

  Ban chỉ huy QS Quận 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường (trực tuyến)

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường (trực tuyến)

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Thứ Bảy

27/02

Sáng

 

 

 

8h00: Họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (cả ngày)

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/02

Sáng

 

 

 

8h00: Chủ trì Lễ phát động phong trào thanh niên tháng 3/2021

Sảnh nhà A

 

CHIỀU